W lokalu wyborczym przebywać będzie mogła w tym samym czasie nie więcej niż jedna osoba na 4 m kw., a członkowie komisji będą musieli być wyposażeni w specjalne środki ochrony osobistej, m.in. jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub półmaski - czytamy w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ws. szczegółowych zasad bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich.

Projekt rozporządzenia dotyczący szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych - trafił w poniedziałek do konsultacji publicznych. Resort wyznaczył czas na zgłaszanie ewentualnych uwag do środy, 10 czerwca.

Projekt zakłada, że w lokalu wyborczym przebywać może jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe "na jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej".

Należy też zapewnić wietrzenie lokalu przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy oraz co najmniej raz na godzinę i przez co najmniej 10 minut.

Stanowiska pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej mają być rozmieszone z zachowaniem między nimi co najmniej 1,5 m odstępu.

Jeżeli budynek, w którym odbywa się głosowanie wyposażony jest w instalację mechaniczną wywiewną lub grawitacyjną, powinna ona cały czas działać.

Natomiast przy wejściu, w widocznym miejscu, powinien znajdować się płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców.

Komisje wyborcze

Przed przystąpieniem do pracy komisji wyborczej oraz nie rzadziej niż 6 razy w czasie trwania głosowania dezynfekowane muszą być również powierzchnie: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym.

Dodatkowo też, zgodnie z projektem MZ, członkom obwodowej komisji wyborczej zapewnić należy odpowiednie środki ochrony osobistej. Są to jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej każdemu zmianę według potrzeb, płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję ora przyłbice lub półmaski filtrujące FFP1 w liczbie zapewniającej każdemu członkowi tej komisji ich zmianę, zgodnie z czasem używania jej  określonym lub zalecanym przez producenta.

Natomiast, jeśli członkowie będą używać przyłbic, to ich stanowisko pracy musi być odgrodzone od wyborców specjalną barierą wykonaną z tworzywa nieprzepuszczającego powietrza. Górna jej krawędź musi znajdować się na wysokości co najmniej 1 m powyżej poziomu stołu. Nie ma jednak takiego obowiązku w przypadku, gdy członkowie komisji używać będą wyłącznie półmasek oraz "w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, właściwym wyłącznie dla głosowania korespondencyjnego".

Zasady organizacji stanowisk pracy i ochrony osobistej nie obowiązują w obwodach głosowaniach utworzonych za granicą, jeżeli ze względu na stan epidemiczny w danym kraju przepisy nie nakładają takich obostrzeń w przestrzeniach zamkniętych.

Przepisy wychodzą w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.