Projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia wyborów kopertowych mógł wymusić na wszystkich uprawnionych wyborcach zwrócenie karty do głosowania – ujawnił reporter RMF FM, Patryk Michalski. W jego pierwotnej wersji, za wyrzucenie karty albo przetrzymanie w domu, mogły grozić 3 lata więzienia. Po nagłośnieniu sprawy przez RMF FM PiS zgłosił poprawkę precyzującą te zapisy. Sama ustawa budzi jednak wątpliwości - m.in. konstytucjonalisty prof. Ryszarda Piotrowskiego.

W pierwotnej wersji projektu, za wyrzucenie albo przetrzymanie w domu karty do głosowania groziło 3 lata więzienia. To oznaczało, że nawet jeśli wyborca nie będzie chciał wziąć udziału w wyborach, to będzie miał obowiązek umieszczenia jej w nadawczej skrzynce pocztowej. Te obawy - w rozmowie z reporterem RMF FM - potwierdził konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.

Dokładnie chodziło o artykuł 17 - "Kto niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia, podrabia lub kradnie kartę do głosowania - podlega karze do 3 lat więzienia".  To przepis na tyle ogólny, że potencjalnie, może być interpretowany, jako obowiązek zwrócenia karty do głosowania - przyznaje profesor Ryszard Piotrowski.

Zmusza się w tym przepisie obywateli do tego, żeby uczestniczyli w przedsięwzięciu, które ma z wyborami niewiele wspólnego - podkreśla konstytucjonalista. Według Ryszarda Piotrowskiego  propozycja PiS tworzy tylko coś co ma przypominać wybory. 

To jest głosowanie, które ma w sposób przemyślany, zniweczyć prawo do głosowania - tak o wyborach kopertowych proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość mówi w RMF FM profesor Ryszard Piotrowski. Konstytucjonalista podkreśla, że rozwiązanie zaproponowane w projekcie partii rządzącej, zasadniczo łamie konstytucję.

Głosowanie proponowane przez PiS tylko z pozoru będzie przypominało wybory, które znamy. Jak mówi mi profesor Piotrowski "te rozwiązania naruszają zasady rzetelności wyborów, ich tajności". Sprzecznie z konstytucją jest też to, że wybory mają trwać dłużej niż jeden dzień.

Jak zauważa profesor, kluczowych zmian dokonuje się tuż przed wyborami - co też jest niedozwolone. Co więcej, niedozwolone jest też zmiana terminu wyborów, których data została już zarządzona, a PiS właśnie chce to zrobić rękami marszałek Sejmu. Konstytucjonalista podkreśla, że udział w tego typu głosowaniu nie ma nic wspólnego z wypełnianiem demokratycznego obowiązku.


Sejm poparł projekt PiS

Sejm uchwalił w poniedziałek ustawę w sprawie zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Zakłada ona m.in., że jeśli na terytorium Polski ogłoszono stan epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego w wydanym wcześniej postanowieniu; nowy termin musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenta określonym w konstytucji.

Konstytucja stanowi, że wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej.

100 dni przed upływem kadencji prezydenta wypada we wtorek 28 kwietnia 2020 r., 75 dni przed upływem kadencji to sobota 23 maja. Oznacza to, że wybory prezydenckie mogą odbyć się w jedną z niedziel maja: 3, 10, 17.Może to oznaczać, że partia rządząca nosi się z zamiarem przesunięcia wyborów na 17 maja 

Poprawka zmieniająca kontrowersyjny zapis

Jedna z przyjętych wieczorem przez Sejm poprawek do projektu PiS zmniejsza katalog czynów podlegających karze pozbawienia wolności do lat 3. Kara ta będzie grozić osobie, która kradnie kartę do głosowania lub oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Tej samej karze podlega osoba, która umieszcza w skrzynce pocztowej przygotowanej do umieszczenia koperty zwrotnej przerobioną lub podrobioną kartę do głosowania lub oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.


Opracowanie: