Jan Szyszko będzie ministrem środowiska w rządzie Beaty Szydło. To leśnik i nauczyciel akademicki.

Jan Szyszko będzie ministrem środowiska w rządzie Beaty Szydło. To leśnik i nauczyciel akademicki.
Jan Szyszko /PAP/Paweł Supernak /PAP

Jan Szyszko urodził się w 1944 roku w Starej Miłosnej. Jest nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych, autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologicznych. Zasiada w Sejmie od czterech kadencji. W ostatniej był zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji środowiska.

Na początku lat 90. Jan Szyszko pełnił funkcję dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych w resorcie środowiska. Zasiadał także w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenie ministerialne

Jego kariera polityczna rozpoczęła się pod koniec lat 80., kiedy działał m.in. w samorządzie podwarszawskiej gminy Wesoła. Od początku lat 90-tych był też działaczem Porozumienia Centrum, a od 1996 r. wiceprezesem zarządu głównego tego ugrupowania.

Od końca 1997 r. do połowy października 1999 r. Jan Szyszko kierował ministerstwem ochrony środowiska w rządzie Jerzego Buzka. Był też pełnomocnikiem rządu ds. Konwencji Klimatycznej i prezydentem Konwencji Klimatycznej ONZ (1999-2000). Od 2001 do 2005 roku zasiadał w Trybunale Stanu z ramienia PiS, do którego wstąpił w 2001 r.

Jan Szyszko po raz kolejny został powołany na ministra środowiska za rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Sprawował tę funkcję od 31 października 2005 r. do 7 września 2007 i od 11 września 2007 do 16 listopada 2007 roku.

Kontrowersyjna decyzja wywołała burzę

W 2006 roku Szyszko wydał kontrowersyjną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji obwodnicy przecinającej Dolinę Rospudy, czym, naraził się na krytykę środowisk ekologicznych i obrońców przyrody. Krytykował też unijną politykę klimatyczną i nawoływał do renegocjacji unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego. Był przeciwnikiem zmiany, jaką w mijającej kadencji wprowadziła koalicja rządząca PO-PSL, a która zmusiła Lasy Państwowe do wpłat budżetowych; opowiadał się także za całkowitym zakazem przekształceń własnościowych lasów należących do Skarbu Państwa.

(mn)