Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych 15 października 2023 roku.

Sąd Najwyższy uznał, że październikowe wybory, w których wybieraliśmy przedstawicieli do Sejmu i Senaty, są ważne.

Zgodnie z przepisami, o ważności wyborów rozstrzyga cały skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów i opinii trójkowych składów, co do poszczególnych protestów.

Uchwałę w tej sprawie SN ma obowiązek wydać nie później, niż w 90 dniu po dniu wyborów, na posiedzeniu jawnym z udziałem Prokuratora Generalnego i przewodniczącego PKW.

O uznanie ważności wyborów wniósł przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, a także zastępca Prokuratora Generalnego prok. Robert Hernand.

"Po analizie sprawozdania PKW oraz wydanych opinii, w szczególności stwierdzonych w nich uchybień, SN uznał, że żadne z tych uchybień, jak również wszystkie one łącznie, nie dają podstaw do kwestionowania wyborów" - powiedziała w uzasadnieniu uchwały prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej sędzia Joanna Lemańska.

Przed podjęciem uchwały SN musi rozpoznać wszystkie protesty wyborcze. W związku z wyborami parlamentarnymi zarejestrowano łącznie 1177 protestów wyborczych: 14 z nich były zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów; 11 protestów uznano za bezzasadne, a w dwóch sprawach postępowanie wywołane protestem wyborczym umorzono. Pozostałe protesty pozostawiono bez dalszego biegu z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych.

Oto wyniki głosowania w wyborach do Sejmu:

  • Prawo i Sprawiedliwość  35,38 proc.
  • Koalicja Obywatelska 30,70 proc.
  • Trzecia Droga  14,40 proc.
  • Nowa Lewica 8,61 proc.
  • Konfederacja  7,16 proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. 

W związku z wynikami głosowania rozkład mandatów do Sejmu rozkłada się następująco:

  • PiS - 194
  • KO - 157
  • Trzecia Droga - 65
  • Lewica - 26
  • Konfederacja - 18

Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc. Jest najwyższa w historii wyborów od 1989 roku.