Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Jarosława Kaczyńskiego (PiS) i Bronisława Komorowskiego (PO) jako kandydatów na prezydenta. Informacja ukazała się na internetowych stronach PKW.

Wcześniej PKW zarejestrowała również kandydatury Waldemara Pawlaka, Grzegorza Napieralskiego, Marka Jurka i Bogusława Ziętka. Na rejestrację wciąż czekają natomiast Andrzej Olechowski, Andrzej Lepper, Janusz Korwin-Mikke i Kornel Morawiecki.

W ramach procedury rejestracji PKW weryfikuje złożone podpisy i inne dokumenty, sprawdza np., czy kandydat ma pełnię praw wyborczych i czy nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.