„Uprowadzanie i deportowanie ukraińskich dzieci do Rosji, to zbrodnia wojenna; wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) nakaz aresztowania Władimira Putina jest w związku z tym jak najbardziej uzasadniony” - oświadczyła w czwartek wieczorem na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Kwestia uprowadzanych ukraińskich dzieci, to straszliwe przypomnienie o najciemniejszych czasach naszej historii. Deportowanie dzieci, to zbrodnia wojenna. Dziś wiemy o 60,2 tys. dzieci, które zostały deportowane. Tylko 300 do tej pory wróciło. Te przestępcze działania całkowicie uzasadniają wydanie nakazów aresztowania przez MTK - powiedziała von der Leyen po zakończeniu obrad pierwszego dnia szczytu Unii Europejskiej w Brukseli.

Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego przychylili się 17 marca do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Władimir Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Wspólna inicjatywa na rzecz ukraińskich dzieci

W partnerstwie z Ukraińcami premier (Mateusz) Morawiecki i ja zapoczątkowaliśmy inicjatywę, której celem jest powrót tych dzieci, które zostały uprowadzone przez Rosję. Zorganizujemy konferencję. Jesteśmy na samym początku bardzo ciężkiej pracy. Będziemy budować międzynarodową presję. Użyjemy wszelkich środków, by ustalić, gdzie znajdują się uprowadzone dzieci - również te, które zostały adoptowane czy przekazane rodzinom zastępczym w Rosji - dodała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Jakie tematy pojawiły się na szczycie?

Oprócz Ukrainy, pierwszego dnia szczytu unijni przywódcy debatowali również o gospodarce i konkurencyjności.

"W obliczu coraz bardziej złożonych wyzwań - zmiany klimatu, sytuacja geopolityczna, ceny energii, powtarzające się wstrząsy w łańcuchach dostaw, trendy demograficzne, niedobory siły roboczej, luka we wzroście gospodarczym i innowacyjności - Unia Europejska buduje solidną i przyszłościową gospodarkę, która zapewnia długoterminowy dobrobyt" - zadeklarowali w konkluzjach.

"Podczas gdy sytuacja energetyczna w Unii Europejskiej uległa poprawie, Rada Europejska wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia gotowości i planowania awaryjnego pod kątem kolejnych sezonów grzewczych" - dodali.

Rada Europejska potępiła również skazanie prominentnych przedstawicieli białoruskiej opozycji demokratycznej "na długie i nieuzasadnione wyroki więzienia".