Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski na Ukrainie - potwierdziło biuro prasowe Zełenskiego. Wcześniej mówił o tej decyzji prezydent Andrzej Duda.

Ustawa, której projekt skierował do Rady Najwyższej prezydent, nosi nazwę "O ustanowieniu prawnych i socjalnych gwarancji dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się na terytorium Ukrainy".

Jak podkreśliło biuro prezydenta, na znak wdzięczności dla polskiego narodu za solidarność i wsparcie dla Ukrainy w warunkach pełnowymiarowej rosyjskiej agresji zbrojnej oraz z uwzględnieniem zasady wzajemności projekt przewiduje ustanowienie praw i gwarancji dla obywateli Polski przebywających na Ukrainie, które są analogiczne do tych przyjętych w Polsce w ramach ustawy z 12 marca 2022 r. "O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

Opracowany z inicjatywy prezydenta Ukrainy projekt przewiduje m.in. możliwość legalnego pobytu na terytorium Ukrainy obywateli Polski i członków ich rodzin przez 18 miesięcy, licząc od dnia przyjęcia ustawy. Polacy otrzymają też prawo do pracy, możliwość wykonywania działalności gospodarczej, nauki w placówkach oświatowych, korzystania z usług medycznych na Ukrainie. Przewidziano też pewne wypłaty socjalne.

Honorowy tytuł dla Przemyśla

Zełenski nadał także miastu Przemyśl honorowy tytuł Miasta-Ratownika. W komunikacie podkreślono, że tytuł przyznano za "bezprecedensową solidarność miejscowych władz, mieszkańców i wolontariuszy Przemyśla z ukraińskim narodem, wszechstronną ogromną pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy zmuszeni byli do opuszczenia ojczyzny wskutek zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej, oraz silne wsparcie Ukrainy w obronie jej niepodległości i suwerenności".

Wcześniej w ten sposób uhonorowany został przez stronę ukraińską Rzeszów.

Andrzej Duda: Symboliczne zaproszenie

O decyzji Zełenskiego w sprawie specjalnego statusu Polaków na Ukrainie poinformował wcześniej w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. 

Dzisiaj Ukraina, poprzez ten akt i poprzez gest prezydenta, składa symboliczne zaproszenie: "Wy jesteście tutaj na szczególnych prawach witani". Niechże to też będzie dla nas jakimś znakiem, w tych wszystkich sprawach, w których mówić często trudno - powiedział Duda.