Senat w bloku głosowań na zakończenie posiedzenia przyjął 19 poprawek redakcyjnych do nowelizacji tzw. ustawy sankcyjnej. Teraz proponowanymi zmianami w noweli zajmie się Sejm.

Za uchwałą Senatu w tej sprawie Izba głosowała jednomyślnie - 99 senatorów było za, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej blok 13 poprawek redakcyjnych i doprecyzowujących senatorowie przyjęli również jednogłośnie. Pozostałe sześć zmian - również o takim charakterze - przyjęto większością głosów opozycji w Senacie, przy sprzeciwie senatorów PiS.

Tzw. ustawa sankcyjna umożliwiła objęcie np. zamrożeniem środków finansowych i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na liście ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Na listę wpisywani są ci, którzy wspierają rosyjską agresję na Ukrainie lub naruszenia praw człowieka i represje w Rosji i na Białorusi.

Rząd zaproponował nowelizację ustawy, którą Sejm przyjął 7 lipca.

Nowela ustawy sankcyjnej - czyli ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - i ustawy o KAS, ma stworzyć możliwość powołania tymczasowego zarządu przymusowego w podmiotach, którym zamrożono środki finansowe, fundusze i zasoby gospodarcze, w celu ich zbycia lub przejęcia na rzecz Skarbu Państwa. Przejęcie będzie następować za odszkodowaniem, jednak środki z tego tytułu również będą zamrażane.

Kluczowe znaczenie ma w noweli utrzymanie miejsc pracy i ciągłości usług świadczonych przez podmioty objęte sankcjami przy jednoczesnym uniemożliwieniu finansowania działań reżimów Rosji i Białorusi. Procedowane zmiany wprowadzą też instrumenty, które zapewnią wsparcie finansowe pracownikom takich firm z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Podczas prac w Senacie wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podał, że dotychczas wykorzystanie mechanizmów zawartych w ustawie pozwoliło na zamrożenie aktywów w wysokości około 13 miliardów złotych.

Listę sankcyjną MSWiA opublikowało pod koniec kwietnia. Obecnie jest na niej 49 pozycji: 15 osób i 34 firmy. W czerwcu z listy wykreślono jedną osobę i jedną spółkę po tym, gdy objęto je takimi samymi sankcjami w ramach całej UE. Zgodnie z ustawą, polskie ograniczenia nie mogą powielać tych unijnych.

Dotychczas osiem podmiotów złożyło wnioski do MSWiA o wykreślenie ich z listy sankcyjnej, wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie. Cztery osoby i czternaście firm objętych sankcjami zaskarżyło decyzję o wpisie na listę do sądu. Postępowania w tych sprawach toczą się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Nowela ma wejść w życie dzień po jej ogłoszeniu. Teraz poprawkami Senatu zajmie się Sejm.