​Powstanie Rada ds. Współpracy z Ukrainą wszechstronnie działająca na rzecz Ukrainy i jej odbudowy; premier Donald Tusk podpisał zarządzenie w tej sprawie - przekazał Paweł Kowal (KO). Polityk poinformował, że został przewodniczącym Rady, a w jej skład wejdą również przedstawiciele biznesu.

Premier podpisał już zarządzenie, powstanie Rada ds. Współpracy z Ukrainą, premier powołał mnie na jej przewodniczącego. Będzie to ciało społeczne, w skład którego wejdą przedstawiciele świata nauki, biznesu, administracji rządowej i samorządowej. Ten skład będzie kompletowany w najbliższych tygodniach - powiedział w piątek Kowal.

Według niego postanie także biuro, które będzie organizowało prace tej rady. Rada będzie miała też swoje zespoły robocze i ja w najbliższym czasie będę zajmował się organizowaniem tych zespołów. Wkrótce dokładnie ustalimy zakres ich działania - zaznaczył.

Według Kowala Rada "będzie też ciałem, które będzie w dużym stopniu pracowało wewnątrz Polski dlatego, że wiele aspektów odbudowy Ukrainy dotyczy wyjątkowego zaangażowania Polaków". Chcemy stworzyć instytucję, która będzie działała wszechstronnie. Będzie też w sposób stały współpracowała z Polskim Instytutem Ekonomicznym i z Ośrodkiem Studiów Wschodnich - powiedział Kowal.

Jutro otwieramy oddział obsługujący Radę także na Podkarpaciu, bo chcemy, aby kwestie transgraniczne były jednym z elementów dobrej współpracy na przyszłość - dodał.

Zaznaczył, że obecnie trwają prace organizacyjne Rady. Prowadzimy rozmowy, organizujemy zespoły robocze. Rada będzie obsługiwana przez biuro premiera, powstaje jej sekretariat tak, by ta rada mogła być wszechstronnym wsparciem i odpowiadała podobnym instytucjom pełnomocników w innych krajach. Mam tu na myśli kraje G7, ale też państwa sąsiadujące z nami - powiedział Kowal.

Jak zaznaczył, chodzi o to, by powołać instytucję, "która będzie w sposób bardziej całościowy podchodziła do stosunków polsko-ukraińskich". Wychodzimy z założenia, że są one wyjątkowe, nie tylko ze względu na kwestie historyczne, ale też na zaangażowanie Polski w pomoc broniącej się Ukrainie i na rolę Polski w procesie jej odbudowy" - podkreślił polityk.

Dodał, że celem działania rady jest doprowadzenie do tego, by jak najwięcej polskich firm, samorządów i organizacji pozarządowych uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy.