Obradujące w Płocku walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu nie udzieliło absolutorium 11 członkom zarządu pełniącym swe funkcje w 2023 r., w tym ówczesnemu prezesowi spółki Danielowi Obajtkowi.

Zgodnie z decyzją akcjonariuszy Orlenu, oprócz Daniela Obajtka, absolutorium nie otrzymali również: Armen Artwich, Adam Burak, Patrycja Klarecka, Michał Róg, Jan Szewczak i Józef Węgrecki, a także Piotr Sabat, Krzysztof Nowicki, Iwona Waksmundzka-Olejniczak oraz Robert Perkowski.

W każdym z głosowań nad 11 członkami zarządu przeciwko udzieleniu absolutorium opowiedziało się ponad 90 proc. akcjonariuszy.

Walne zgromadzenie Orlenu nie udzieliło również absolutorium 10 członkom rady nadzorczej pełniącym swe funkcje w 2023 r., w tym ówczesnemu przewodniczącemu Wojciechowi Jasińskiemu. Absolutorium nie otrzymali także: Andrzej Szumański, Anna Wójcik, Barbara Jarzembowska, Andrzej Kapała, Michał Klimaszewski, Roman Kusz, Jadwiga Lesisz oraz Anna Sakowicz - Kacz i Janina Goss.

Głosowania nad absolutorium przeprowadzono osobno i imiennie. W każdym z projektów uchwał widniał zapis, że ZWZ nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 zarówno w przypadku członków zarządu, jak i rady nadzorczej Orlenu, którzy sprawowali funkcje w tym okresie.

W stosunku do każdego członka rady nadzorczej za nieudzieleniem absolutorium było 83 proc. głosów.

W przypadku Orlen analiza działalności spółki w roku 2023 prowadzi do wniosku o braku przesłanek do udzielenia absolutorium dla członków zarządu i członków rady nadzorczej Orlen - wskazano w uzasadnieniu załączonym do projektów uchwał, przygotowanych na wtorkowe ZWZ. Stanowisko to - jak wskazano w dokumencie - jest spowodowane "negatywnym wpływem decyzji podejmowanych przez członków organów pełniących funkcje w 2023 r. na wyniki finansowe i działalność operacyjną spółki".