Ukraińskie żołnierki, które trafiły do rosyjskiej niewoli, były poddawane torturom i brutalnemu traktowaniu - poinformowała rzeczniczka praw człowieka Ukrainy Ludmyła Denisowa. Kobiety musiały rozbierać się do naga, obcinano im włosy, niektóre zmuszano do udziału w propagandowych materiałach.

Denisowa poinformowała, że znajdowane są "nowe szokujące dowody złamania przez Rosję konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych". Jak przekazała, wśród 86 uwolnionych z rosyjskiej niewoli żołnierek były kobiety, które podczas niewoli zostały poddane torturom i brutalnemu traktowaniu.

Kobiety zostały wywiezione na terytorium Białorusi, a następnie do aresztu śledczego w Briańsku na zachodzie Rosji, gdzie były torturowane i im grożono.

Wojskowe były rozbierane do naga w obecności mężczyzn, zmuszano je do robienia przysiadów. Golono im także włosy i ustawicznie prowadzono na przesłuchania, próbując je złamać - napisała Denisowa.

Niektóre kobiety były zmuszane do udziału w nagrywaniu propagandowych materiałów; wymagano od nich mówienia po rosyjsku.