"Jest zarysowane wstępne porozumienie ws. budżetu UE i mechanizmu warunkowości; praca i dyskusje nad nim trwają; prezydent Czech pozytywnie odniósł się do polskich i węgierskich propozycji" - powiedział w Pradze prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda przyleciał w środę do Pragi z krótką wizytą roboczą. Z prezydentem Czech Miloszem Zemanem rozmawiał ponad dwie godziny. Po rozmowach prezydenci wygłosili oświadczenie dla prasy.

Duda powiedział, że "nasze kraje wchodziły do UE, która była i z założenia miała być i pozostać Unią wolnych narodów i równych państw". Wierzyliśmy, że będziemy traktowani uczciwie. Ta uczciwość ma fundamentalne znaczenie. Jeżeli chodzi o tworzenie prawa europejskiego i tego najważniejszego, fundamentalnego prawa traktatowego - mówił Duda.

Zwrócił też uwagę, że razem z prezydentem Zemanem zgadzają się, że wszystko co jest stanowione w ramach UE przez wszelkie instytucje, przez Radę Europejską i Parlament Europejski, Komisję Europejską zawsze musi się mieścić w obrębie traktatów.

Traktaty są najważniejsze, traktaty mają najwyższy priorytet i wszystkie akty rangi niższej w ramach Unii Europejskiej jako wspólnoty muszą mieścić się w granicach traktatowych - powiedział Duda. Dodał, że "nie może być tak, że aktami rangi niższej w jakikolwiek sposób zmieniane, czy modyfikowane są postanowienia traktatów".

Polski prezydent powiedział także, że aktualnie mimo pandemii tworzone są wspólnie mechanizmy, które mają pomóc w wyjściu z kryzysu. Podkreślił, że muszą one być sprawiedliwe, jednakowe dla wszystkich i dla wszystkich tworzyć jednakową szansę.

Bez pułapek, bez prób obejścia czy wykorzystania przymusowej, trudnej sytuacji niektórych krajów, czy wręcz przeciwnie - mocniejszej sytuacji innych - stwierdził Duda.

Według polskiego prezydenta, dzięki aktywności Polski, Węgier i prezydencji niemieckiej jest zarysowane wstępne porozumienie ws. budżetu UE i mechanizmu warunkowości, a praca i dyskusje nad nim trwają.

Prezydent Duda przedstawił zarysy tego porozumienia prezydentowi Czech i podziękował Zemanowi, że pozytywnie odniósł się do polskich i węgierskich propozycji.

Duda wyraził nadzieje, że rozwiązania które będą ostatecznie przyjęte w konkluzjach szczytu UE, w odniesieniu do warunkowania przyznawania środków budżetowych będą "operować pojęciami jasnymi i zrozumiałymi". Takimi - dodał - które będą "politycznie dookreślone" i nie będą mogły być wykorzystywane do "politycznych machinacji", nie będą też stwarzać negatywnych możliwości interpretacyjnych, stanowiących pułapkę dla niektórych krajów wspólnoty.

Zeman: Powinniśmy wspierać Polskę i Węgry w kwestii sporu z Komisją Europejską

Prezydent Czech Milosz Zeman po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą stwierdził, że Czechy "powinny wspierać Polskę i Węgry w kwestii sporu z Komisją Europejską". Środowa wizyta polskiego prezydenta Polski w Czechach ma charakter roboczy. Po rozmowach prezydenci wygłosili oświadczenie dla prasy. 

Zeman podkreślił, że bardzo szanuję wartości Grupy Wyszehradzkiej. Przypomniał, że dzięki zachowaniu jedności Grupa Wyszehradzka odniosła sukces w walce o rozwiązania dotyczące relokacji migrantów. Zeman zaznaczył, że podczas rozmowy z prezydentem Dudą wysłuchał jego wyjaśnień dotyczących stanowiska Polski w zakresie mechanizmu warunkowości wypłat środków unijnych i uzależnienia ich od praworządności. 

Zeman podkreślił, że KE jest "wyłącznie organem administracyjnym. To organ urzędników, to nie jest rząd europejski. Rządem europejskim jest Rada Europejska - oświadczył prezydent Czech. Podziękował Andrzejowi Dudzie za informację o tym, że w trakcie niemieckiej prezydencji może zapaść kompromis, który zadowoliłby interesy zarówno Polski, jak i Węgry. Zostańmy przyjaciółmi i starajmy się nawzajem wspierać - dodał Zeman.  

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kompromis zamiast weta. Są wytyczne, jak stosować mechanizm praworządności