Poziom wody chłodzącej w reaktorze nr 1 uszkodzonej japońskiej elektrowni atomowej Fukushima I jest niższy, niż sądzono. Oznacza to, że znaczna część paliwa stopiła się wskutek odsłonięcia - informuje eksploatująca siłownię spółka energetyczna TEPCO.

Firma zapewnia jednocześnie, że znajdująca się w dolnej części ciśnieniowego zbiornika reaktora woda utrzymuje paliwo we względnie niskiej temperaturze. Oznacza to, że poprzez pompowanie wody z zewnątrz udało się zapobiec przegrzaniu rdzenia.

Ustalono, że wody nie pięć metrów poniżej poziomu, na którym w normalnych warunkach znajdują się wierzchołki czterometrowych prętów paliwowych. Jednak temperatura zewnętrznej powierzchni ciśnieniowego zbiornika reaktora jest względnie niska - wynosi od 100 do 120 stopni Celsjusza.

Cztery z sześciu reaktorów elektrowni Fukushima I, w tym reaktor nr 1, uległy poważnemu uszkodzeniu w następstwie katastrofalnego trzęsienia ziemi i tsunami z 11 marca. Jest to najpoważniejsza awaria nuklearna na świecie od czasu wybuchu reaktora w Czarnobylu w 1986 roku.