Które zadania próbnego sprawdzianu szóstoklasisty, organizowanego przez INTERIA.PL, RMF i TVP Info sprawiły rozwiązującym najwięcej problemów? Postanowiliśmy to sprawdzić.

24 marca odbył się próbny sprawdzian szóstoklasisty. Zadania zostały przygotowane przez egzaminatorów współpracujących z Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Arkusz składał się z 26 zadań.

(pobierz rozwiązania)

Okazało się, że dla użytkowników INTERIA.PL, którzy oddali swój głos w ankiecie, najtrudniejsze było zad. 26.

Jak mówiła na czacie mgr Joanna Kwatera, najwięcej problemów sprawiają uczniom szóstych klas zadania otwarte, które wymagają  zaprezentowania pełnego rozwiązania, a także zapisania obliczeń i udzielenia odpowiedzi.

W zad. 26 uczeń musiał napisać list  do koleżanki lub kolegi i przedstawić w nim okoliczności otrzymania ciekawego prezentu. Następnie trzeba było opisać wrażenia, które wtedy towarzyszyły obdarowanej osobie.

W naszej ankiecie aż 26 proc. osób zagłosowało właśnie na to zadanie otwarte. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje (na podstawie wyników z 28 marca 2014 r.):

Na drugim miejscu znalazły się zadania 1 oraz 23. Oddało na nie swoje głosy po 11 proc. użytkowników.

W zad. 1 uczeń musiał określić - na podstawie załączonego tekstu - kto opowiada historię flisaka z Torunia.

Zdaniem mgr Joanny Kwatery, co potwierdziło się w wynikach ankiety, trudne mogło się okazać zadanie 23, podpunkt b, w którym spalanie benzyny zostało podane na 100 km, a w treści była informacja, że jedziemy 420 km. Trzeba było obliczyć, ile litrów spalimy, i zaokrąglić wynik.

7 proc. ankietowanych uznało, że zad. 20 należy uznać za najtrudniejsze.

Na zad. 25 swój głos oddało 6 proc. użytkowników INTERIA.PL.

Od 24 do 31 marca w ankiecie wzięło udział 2455 osób.

Poradnik Szóstoklasisty

Podstawą przeprowadzenia sprawdzianu są standardy wymagań egzaminacyjnych, które szczegółowo określają zakres umiejętności, jakimi powinien wykazać się szóstoklasista.

INTERIA.PL przygotowała przydatny Poradnik Szóstoklasisty, w którym - w przyjazny sposób - zostały przedstawione oficjalne standardy wymagań.

Arkusz i rozwiązania w RMF 24 i INTERIA.PL

1 kwietnia około godz. 12 opublikujemy na naszych stronach zestaw zadań wraz z sugerowanymi rozwiązaniami.

Tegoroczny sprawdzian będzie przeprowadzany według formuły obowiązującej od 2002 r. - po raz ostatni.

W 2015 roku zmieni się kształt sprawdzianu.

Szósta klasa na szóstkę

INTERIA.PL, RMF FM i TVP Info są organizatorami akcji "Szósta klasa na szóstkę".

W ramach akcji został przeprowadzony 24 marca próbny sprawdzian szóstoklasisty.

Arkusze i rozwiązania znajdziesz TUTAJ.