"Czytamy wnikliwie teksty źródłowe i treści zadań. Zapisujemy wszystkie obliczenia. W zadaniach z języka polskiego piszemy na temat, budując krótkie zdania i używając słów, które potrafimy napisać bezbłędnie" - to kilka rad nauczycielki Joanny Kwatery dla szóstoklasistów przed pierwszym ważnym egzaminem w ich życiu - na zakończenie podstawówki. Jakie jeszcze wskazówki ma dla uczniów nasz ekspert? Przeczytajcie koniecznie!

Ewa Kwaśny: Pani Joanno, jak rozłożyć w tych ostatnich dniach pracę, powtórzenie materiału z matematyki?

Joanna Kwatera, nauczyciel matematyki: Myślę, że trzeba zrobić to spokojnie - najlepiej jednego dnia, jednego popołudnia wybrać jeden temat, na którym się skupiamy. Proponuję zacząć od powtórzenia wiadomości z geometrii płaskiej, własności wielokątów. Na drugi dzień radzę zająć się geometrią przestrzenną, czyli rozpoznawaniem figur przestrzennych i własnościami sześcianu i prostopadłościanu - i tak dalej.

Można oczywiście zamieniać tematy - zacząć np. od tego, co sprawia nam największy problem. Skala jest takim trudnym zagadnieniem - radzę poświęcić jedno popołudnie skali na planach i mapach.

A co powtórzyć dzień przed egzaminem?

Dzień przed egzaminem się nie uczymy.

Przez kilka godzin mgr Joanna Kwatera odpowiadała telefonicznie na pytania naszych słuchaczy i internautów.

Wzięła również udział w czacie na portalu Interia.pl - zobaczcie zapis czatu!

Jakich najważniejszych wskazówek udzieliłaby pani uczniom, by zdali na szóstkę?

Czytamy wnikliwie wszystkie teksty źródłowe i treści zadań.

W zadaniach otwartych z matematyki zapisujemy tok rozumowania i wszystkie obliczenia, ale nie przekreślamy obliczeń, gdy nie mamy pomysłu na inne rozwiązanie. Gdy napotkamy na zadanie, którego nie potrafimy rozwiązać, idziemy dalej i wracamy do tego zadania, gdy wystarczy nam czasu.

W zadaniach z języka polskiego piszemy na temat, budując krótkie zdania i używając słów, które potrafimy napisać bezbłędnie.

Proszę nam powiedzieć jak skonstruowany jest sprawdzian, z ilu składa się zadań, jakiego rodzaju one są?

Pierwszych 20 zadań to zawsze zadania zamknięte związane z kilkoma tekstami źródłowymi. Są z języka polskiego, matematyki, czasami historii i przyrody. Potem następuje kilka zadań otwartych, z matematyki - 3-4 zadania i z języka polskiego na pewno jedna dłuższa forma wypowiedzi, a czasami druga krótsza.

Na czym skupić ma się uczeń w czasie rozwiązywania takiego tekstu? Jakie zadania wykonać w pierwszej kolejności, co pani radzi?

Zadania zamknięte ułożone są w tzw. wiązki, czyli związane ze źródłem informacji. Nie można ich rozwiązywać w przypadkowej kolejności, trzeba je rozwiązywać po kolei. Natomiast zadania otwarte - to już uczeń wybiera. Te, które są dla niego najłatwiejsze, od tych powinien zacząć.

Jakie błędy najczęściej przytrafiają się w takim razie uczniom?

Uczniowie zapisują rozwiązanie, potem wycofują się z tego rozwiązania, przekreślają i nie mają pomysłu na inne rozwiązanie. Proszę nie przekreślać rozwiązań.

A jakieś inne złe nawyki, które pani zaobserwowała u uczniów?

Niepotrzebnie tracą czas na rozwiązywanie zadań w brudnopisie. Tego również nie polecam. Jest miejsce w arkuszu, każde miejsce można wykorzystać, żeby zapisać rozwiązanie.

To jeszcze nam proszę zdradzić, co może w tej chwili uczeń zabrać ze sobą na egzamin?

Uczeń zabiera ze sobą na egzamin legitymację szkolną, przybory do pisania i do rysowania. I przede wszystkim dobry humor, pomimo wszystko, i jasny umysł.

Czyli żadnych maskotek?

Nic.

Nic do picia?

Nic do picia. Wydaje mi się, że mogą być jednorazowe chusteczki do nosa w paczce.

Ale w kieszeniach chyba coś można mieć?

Nie sprawdzamy kieszeni. Ale telefony deponujemy przed wejściem na salę.

(edbie)