Niemal 350 tys. uczniów klas szóstych przystąpiło dziś do swojego pierwszego poważnego egzaminu. W tym roku test miał nową formułę. Wyniki uczniowie poznają 29 maja. A już teraz na RMF 24 publikujemy arkusze zadań oraz propozycje odpowiedzi przygotowane przez ekspertów!

ARKUSZE ZADAŃ

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA. ZOBACZ ARKUSZ EGZAMINACYJNY

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. JĘZYK ANGIELSKI. ZOBACZ ARKUSZ EGZAMINACYJNY

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. JĘZYK ANGIELSKI - TRANSKRYPCJA ZADAŃ. ZOBACZ ARKUSZ

PROPOZYCJE ODPOWIEDZI PRZYGOTOWANE PRZEZ EKSPERTÓW

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKAEgzamin podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki. Uczniowie mieli do rozwiązania zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Ta część rozpoczęła się o godzinie 9 i trwała 80 minut, a w przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu, np. dyslektyków - 120 minut.

Po przerwie, o godzinie 11:45, rozpoczęła się druga część sprawdzianu - test z języka obcego. Szóstoklasiści, którzy przystąpili dzisiaj do sprawdzianu, są pierwszym rocznikiem, w którym wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego. Do wyboru było sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. W tej części sprawdzianu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów były zadaniami zamkniętymi. Czas: 45 minut, a w przypadku dyslektyków - 70 minut.

Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 29 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego - 26 czerwca - wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia o wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki) i osobno z drugiej. Ma to umożliwić porównywanie wyników uzyskanych przez uczniów z danych przedmiotów na wszystkich etapach edukacji.

(abs)