Blisko 348 tys. uczniów VI klas szkół podstawowych w całej Polsce przystąpiło dziś po godz. 9 do sprawdzianu dla szóstoklasistów. Tematem przewodnim było m.in ziarno kakaowca i czekolada. Zadania odnosiły się też do wiersza Leopolda Staffa pt. "Jarzębina". Zobaczcie arkusze egzaminacyjne i przykładowe rozwiązania!

Blisko 348 tys. uczniów VI klas szkół podstawowych w całej Polsce przystąpiło dziś po godz. 9 do sprawdzianu dla szóstoklasistów. Tematem przewodnim było m.in ziarno kakaowca i czekolada. Zadania odnosiły się też do wiersza Leopolda Staffa pt. "Jarzębina".  Zobaczcie arkusze egzaminacyjne i przykładowe rozwiązania!
Uczniowie szkoły podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim przed sprawdzianem dla szóstoklasistów /Lech Muszyński /PAP

ŚCIĄGNIJ ARKUSZE ZADAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI>>>


ŚCIĄGNIJ ARKUSZE ZADAŃ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO>>>

TRANSKRYPCJA TEKSTÓW Z JĘZ. ANGIELSKIEGO>>>ŚCIĄGNIJ ARKUSZE ZADAŃ Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO>>>

JĘZYK FRANCUSKI – TRANSKRYPCJA>>>


ŚCIĄGNIJ ARKUSZE ZADAŃ Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO>>>

JĘZYK HISZPAŃSKI – TRANSKRYPCJA>>>


ŚCIĄGNIJ ARKUSZE ZADAŃ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO>>>


JĘZYK NIEMIECKI - TRANSKRYPCJA

Zobacz propozycję rozwiązań sprawdzianu dla szóstoklasistów.

Język polski i matematyka

Język angielski

Obecni szóstoklasiści są drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym zmierzył się sprawdzianem w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku.

Zgodnie z nią sprawdzian składa się z dwóch części. Pierwsza z nich rozpoczęła się o godz. 9 i trwała 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługiwał wydłużony czas pisania sprawdzianu (np. dyslektyków), ta część trwała 120 minut.

W tej części sprawdzane było opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.

Uczeń miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybierać można jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte.

Po przerwie, o godz. 11.45 rozpoczęła się druga część sprawdzianu - test z języka obcego. Do wyboru było sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów były zadaniami zamkniętymi. Trwała ona 45 minut, w przypadku dyslektyków - 70 minut.

(abs)