Dzisiejsza Jerozolima pełna jest miejsc, które choć nie są związane ze świętami Wielkiej Nocy i męką Chrystusa, były w jego życiu bardzo istotne. Jednym z takich miejsc jest Sadzawka Betesda, gdzie Jezus uzdrowił paralityka - tam również zajrzeliśmy podczas naszej podróży po świętym mieście.

Sadzawka Betesda - lub Sadzawka Owcza - znajduje się w muzułmańskiej części starej Jerozolimy. W czasach Chrystusa było to miejsce cudownych uzdrowień. Przez tysiące lat zderzyło się tam wiele kultur i religii.

Sadzawkę Betesda z czasów biblijnych opisuje Ewangelia wg. Świętego Jana. Miejsce, które odpowiadało temu opisowi odkryto jednak dopiero w XIX wieku. Dziś jest tłumnie odwiedzane nie tylko przez pielgrzymów, ale również turystów, można tam zobaczyć dobrze zachowane pozostałości ruin m.in. z czasów rzymskich.  Obok Sadzawki znajduje się Kościół Św. Anny, świątynia postawiona w miejscu narodzin Maryi, matki Jezusa. Kościół wybudowano w czasach wypraw krzyżowych - to jedna z dwóch świątyń, które nie zostały zniszczone podczas muzułmańskich inwazji, po upadku królestwa krzyżowców. Świątynia została oszczędzona ze względu na świetne właściwości akustyczne... i przerobiona na szkołę dla imamów. Dziś często można tam usłyszeć jerozolimskie chóry, ćwiczące i występujące w kościele.  

Opracowanie: