Wszystkie zaplanowane przez nas działania zostały wdrożone, są w pełnej fazie realizacji - powiedział w Krakowie komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Dodał, że pierwszą dobę ŚDM ocenia jako bardzo spokojną i bezpieczną. "We wczorajszej mszy inauguracyjnej na krakowskich Błoniach udział wzięło ponad 200 tys. pielgrzymów. Nabożeństwo odbyło się bez jakichkolwiek zakłóceń" - dodał.

Według policji, odnotowane zostały dwie "problematyczne sytuacje", jednak były one "związane z wypadkami losowymi i warunkami atmosferycznymi". Na stację Kraków Główny nie dojechały o czasie trzy pociągi a pielgrzymów było wielu. Musieliśmy wspólnymi siłami, z kolegami ze straży pożarnej, odciąć dalszy napływ osób na dworzec - tłumaczył nadinspektor Jarosław Szymczyk. Chodziło o to, żeby uniknąć niebezpieczeństwa, bo pielgrzymi mogli się znaleźć na torach kolejowych. Niestety doszło do kilkunastu omdleń (...). Udzielono pomocy 30 osobom. Nie było poważniejszych obrażeń. Wszyscy po udzieleniu pierwszej pomocy zostali zwolnieni do domu - podsumowuje komendant główny policji.

Zdaniem Jarosława Szymczyka w pociągu jadącym w kierunku Wieliczki zasłabła jedna osoba, a inne - chcąc jej pomóc - zatrzymały awaryjnie pociąg. 10 podróżnym udzielono pomocy doraźnej. Zapewniono również zastępcze środki komunikacji. Z kolei komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski poinformował, że "Kraków i okolice zabezpiecza 2 tys. 900 strażaków, w tym 500 z centralnego biura operacyjnego".

Polskie służby przypominają, że od 4 lipca została przywrócona tymczasowa kontrola na granicach wewnętrznych UE. Od tego momentu skontrolowano ponad 350 tys. osób (42 tys. pojazdów). Zatrzymano w ramach tych czynności 226 osób - podkreślił. Kontrole podczas ŚDM obejmują lotniska w Krakowie i Katowicach, dodatkowo odbywa się też kontrola pirotechniczna miejsc związanych z wizytą Franciszka. Szef Biura Ochrony Rządu płk Andrzej Pawlikowski poinformował, że przy zapewnieniu bezpieczeństwa podczas wizyty papieża będzie pracowało ok. 800 funkcjonariuszy BOR. Wykorzystanych zostanie 100 pojazdów specjalnych.

(ug)