Ponad 200 mln zł wyniosły koszty organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wydarzenie sfinansowano z wpłat zarejestrowanych uczestników, darowizn od osób prywatnych i firm, składek od wiernych i środków z budżetu państwa. W sumie ze wszystkich tych źródeł wpłynęło ponad 201 mln zł.

Przygotowując się do tego wydarzenia, staraliśmy się działać roztropnie, tzn. główna zasada, która nami kierowała: nie wydawać więcej pieniędzy, niż ich posiadamy (...). W ostatnich miesiącach trwały intensywne prace, rozliczenia faktur, po których możemy przedstawić bilans ŚDM - powiedział podczas konferencji prasowej rzecznik krakowskiej kurii ks. Piotr Studnicki.

Paulina Guzik z Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie poinformowała, że na koszty organizacji i przebiegu tego wydarzenia złożyły się wszystkie działania organizacyjne na przestrzeni trzech lat - a w sumie koszty te wyniosły 200,6 mln zł.

Najwięcej kosztowała obsługa pielgrzymów, którzy otrzymywali specjalne plecaki, tzw. niezbędniki pielgrzyma, organizacja ich zakwaterowania, wyżywienia i transportu oraz ubezpieczenie i aplikacje mobilne - wszystko to dało łączny koszt na poziomie blisko 110 mln zł. Przygotowanie miejsc pięciu Wydarzeń Centralnych ŚDM na krakowskich Błoniach i w Campusie Misericordiae w Brzegach k. Wieliczki, a także miejsc spotkań towarzyszących - m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i Sanktuarium św. Jana Pawła II - kosztowało łącznie 67 mln zł.

W koszty organizacji ŚDM wliczono również wydatki na przygotowania do imprezy, w tym zjazd delegatów, a także koszty wynagrodzenia pracowników Komitetu Organizacyjnego i wolontariuszy długoterminowych, call center oraz wydarzeń poprzedzających - w sumie wyniosły one blisko 10 mln zł.

Organizacja Festiwalu Młodych odbywającego się na kilkudziesięciu scenach festiwalowych, a także katechez w ponad 300 miejscach na terenie całej Archidiecezji Krakowskiej kosztowała ponad 7 mln zł.

Organizacja i obsługa centrum informacyjnego i rejestracyjnego podczas ŚDM pochłonęła blisko 2 mln zł.

W koszty organizacji wpisano również tzw. koszty inne (obsługi medialnej, strony internetowej, promocji i zorganizowania tłumaczeń) - łącznie wyniosły one blisko 4,7 mln zł.

Głównymi źródłami finansowania ŚDM były składki pielgrzymów, zbiórki w parafiach, darowizny i wsparcie z budżetu państwa. Jak podano, największe były wpływy z wpłat uczestników ŚDM: 142,7 mln zł. Składki od wiernych we wszystkich polskich kościołach i parafiach przyniosły 19,6 mln zł, darowizny prywatne i firm wspierających - 17,9 mln zł, dochody spółki ŚDM 2016 - 1,6 mln zł, zaś wsparcie z budżetu państwa dla działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego sięgnęło 19,4 mln zł.

Łącznie źródła finansowania przyniosły blisko 201,3 mln zł, a więc więcej, niż wynosił całkowity koszt organizacji ŚDM.

Jak podkreślili organizatorzy, w porównaniu do organizacji Światowych Dni Młodzieży na przestrzeni ostatnich ośmiu lat ŚDM w Krakowie były najmniej kosztowne, w tym o ponad połowę tańsze niż ostatnie Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w 2013 roku.

(e)