Ugrupowanie dżihadystów Państwo Islamskie i inne ruchy ekstremistyczne rozprzestrzeniają się na całym świecie jak rak - ostrzegał w piątek sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun. Wzywał państwa do współpracy w zwalczaniu plagi terroryzmu.

Ugrupowanie dżihadystów Państwo Islamskie i inne ruchy ekstremistyczne rozprzestrzeniają się na całym świecie jak rak - ostrzegał w piątek sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun. Wzywał państwa do współpracy w zwalczaniu plagi terroryzmu.
Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun /MARTIAL TREZZINI /PAP/EPA

Podczas ONZ-owskiej konferencji, odbywającej się w Genewie z udziałem ministrów z trzydziestu krajów, Ban Ki Mun zwrócił się do nich z apelem o wcielanie w życie polityki opartej na 70 zaleceniach dotyczących walki z ekstremizmem, przedstawionych przez ONZ w styczniu tego roku.

Zalecenia dotyczą m.in. działań mających zapobiegać radykalizacji młodzieży, wdrażania programów readaptacji młodych ludzi, którzy znaleźli się w orbicie przyciągania dżihadystów, wpajania tolerancji za pomocą przekazu internetowego, propagowania zasad demokratycznego państwa prawa i zasad przestrzegania praw człowieka w warunkach konfliktu zbrojnego oraz wartości humanitarnych.

Poszanowanie wolności słowa, swobód obywatelskich to nie tylko skuteczne formy walki ze złem, jakie niesie ze sobą terroryzm, ale także sposób na nieustępowanie w jego obliczu, niedopuszczanie do tego, aby zyskiwał on teren - podkreślił w konkluzji przemówienia sekretarz generalny ONZ.

(edbie)