Uczniowie trzech szkół podstawowych w gminie Jonkowo na Warmii musieli rozpocząć egzamin ósmoklasisty w jednym budynku szkolnym. Powodem takiej decyzji była obawa, że z powodu strajku nauczycieli nie da się skompletować osobnych komisji w każdej z tych szkół.

Do rozpoczynających się w poniedziałek egzaminów przystąpią razem ósmoklasiści ze wszystkich szkół podstawowych w gminie Jonkowo. Są to trzy niewielkie placówki, do których uczęszcza łącznie 64 uczniów VIII klas.

O przeprowadzeniu egzaminu w jednym miejscu zdecydowały dyrekcje szkół w Jonkowie, Wrzesinie i Nowym Kawkowie.

Z powodu strajku nauczycieli mieliśmy trochę problemów ze skompletowaniem komisji. Dlatego ustaliliśmy wspólnie, że uczniowie z dwóch mniejszych szkół przyjeżdżają do nas - powiedziała PAP dyrektor SP w Jonkowie Anna Smolska.

Dziewięciu ósmoklasistów z Nowego Kawkowa i 13 z Wrzesiny zebrało się rano we własnych szkołach, ale stamtąd ze swoimi opiekunami zostali przewiezieni do podstawówki w Jonkowie. Większość - wspólnie z rówieśnikami z Jonkowa - zaczęła pisać egzamin na sali gimnastycznej, która została podzielona na sektory dla poszczególnych szkół. Pozostali uczniowie z tzw. dostosowaniami zdawali w mniejszych salach.

Uczniowie nie są bardziej zestresowani nową sytuacją. Jest tak samo, jakbym w swojej pisał - mówi RMF FM jeden z uczniów. Ja tam w ogóle się nie stresuje, nie ma czym - mówi drugi.

W komisjach egzaminacyjnych zasiądą dyrektorzy szkół oraz ci nauczyciele, którzy nie uczestniczą w trwającymi od tygodnia strajku oświaty. Obie mniejsze szkoły o zamiarze organizacji egzaminu poza swoimi siedzibami poinformowały wcześniej Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu w szkole, do której dana grupa uczniów uczęszcza, możliwe jest zorganizowanie egzaminu na terenie innej szkoły mającej warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu - poinformowała PAP dyrektor OKE w Łomży Jolanta Gołaszewska.

Jak przyznała, organizacja egzaminu poza szkołą macierzystą pozwoli dyrektorom na zmniejszenie liczby zespołów nadzorujących. Według niej w woj. warmińsko-mazurskim - poza gminą Jonkowo - o skorzystaniu z takiej możliwości porozumiały się również dwie szkoły podstawowe z gminy Ruciane-Nida.

W całym regionie do zaplanowanych na 15-17 kwietnia egzaminów ósmoklasistów ma przystąpić 14 tys. uczniów w 516 szkołach. W poniedziałek uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. We wtorek czeka ich sprawdzian z matematyki, a w środę z języka obcego.