"Moralnym obowiązkiem chrześcijanina jest deeskalacja konfliktu, a nie jego wzmaganie" – napisał w liście do wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej prymas Polski abp Wojciech Polak. Odnosząc się do trwających protestów społecznych zaapelował też o poszanowanie kościołów.

W specjalnym liście skierowanym do wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej, prymas Polski abp Wojciech Polak odniósł się m.in. do obecnej sytuacji związanej z trwającymi od czwartku protestami w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Jak wskazał, "nie można oczekiwać od osób wierzących, aby wyparli się jednego z fundamentów swojej wiary, jakim jest szacunek dla każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie wolno nam jednak zapominać o przykazaniu miłości bliźniego. Moralnym obowiązkiem chrześcijanina jest deeskalacja konfliktu, a nie jego wzmaganie. Proszę zatem, aby wzorem Chrystusa odrzucić każdy rodzaj przemocy. Odpowiedzią uczniów Jezusa jest przebaczenie, modlitwa, podejmowany post".

Prymas zaznaczył jednak, że "niezwykle bolesne i godne potępienia są działania protestujących, którzy niszczą pomniki, elewacje kościołów, a także przerywają sprawowane tam Msze święte".

To profanacja rzeczy najświętszych, na którą nie może być zgody. Nie wolno nam jednak odpowiadać tym samym. Musimy wciąż pamiętać słowa św. Pawła, które tylekroć powtarzał nam bł. ks. Jerzy Popiełuszko: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! - podkreślił prymas.

Hierarcha zaapelował również do protestujących o szacunek dla miejsc świętych, prosząc jednocześnie, by nie odpowiadać agresją na agresję.

Naszą reakcją ma być modlitwa i ekspiacja za dokonane profanacje. Proszę Was wszystkich, aby Kościół nadal był miejscem otwartym dla każdego człowieka, przestrzenią pojednania, zgody i wzajemnego szacunku. Niech przyświecają nam w tym słowa św. Pawła: Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! (...) Nikomu złem za złe nie odpłacajcie - zaznaczył.