Unia Europejska ograniczy ceny gazu. Ministrowie ds. energii zlecili Komisji Europejskiej przygotowanie propozycji wprowadzenia maksymalnego pułapu cenowego na ten surowiec, bez względu na to, skąd jest on sprowadzany. Restrykcje nie będą obejmowały tylko rosyjskiego gazu.

Restrykcje nie będą obejmowały tylko gazu z Rosji, ponieważ niektórzy z ministrów obawiali się odwetu Moskwy. Inni uważali, że to krok niewystarczający, by obniżyć końcową cenę dla konsumentów. Polska także chciała rozszerzenia limitu cenowego na cały gaz importowany do Unii.

Komisja podtrzymała natomiast swoją propozycję, by oszczędzanie elektryczności w godzinach szczytu było obowiązkowe. Polska chce z kolei, by było to dobrowolne. Kompromisem może być procedura dwuetapowa przejścia od dobrowolnego do obowiązkowego oszczędzania.

Warszawa chce także, aby kwestia sprawiedliwego podziału ogromnych zysków firm energetycznych była podejmowana jednomyślnie, a nie większościowo.