Powiat zielonogórski zmaga się z wielką wodą. Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez ten rejon województwa lubuskiego. Trwa umacnianie i uszczelnianie wałów, a nawet budowanie ich od podstaw.

Tak jest we wsi Laski, gdzie powstaje wał o długości 600-800 merów i wysokości jednego metra - poinformowała rzecznik Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego starostwa w Zielonej Górze Ewa Tworowska-Chwalibóg.

Wsi Laski zagraża woda cofająca się z jednego z polderów. Przy budowie wału pracują strażacy zawodowi, ochotnicy OSP, żołnierze i mieszkańcy Lasek. Łącznie 50 osób i 5 spycharek. Starosta zielonogórski wystąpił do wojewody o przydzielenie do prac dodatkowych 50 żołnierzy.

Wójtowie i burmistrzowie zagrożonych gmin podjęli decyzję o gotowości do ewakuacji ludności. Zawiesili także zajęcia w szkołach i przedszkolach w najbardziej zagrożonych miejscowościach, m.in. Bojadłach, Nietkowie, Brodach i Pomorsku.