Alarm przeciwpowodziowy ogłosił burmistrz Koła w Wielkopolsce. Przez miasto płynie Warta, która przekroczyła stan alarmowy. W Kole od kilku dni strażacy jeżdżą do zalanych piwnicy i podtopionych gospodarstw.

Dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zadecydowała o zwiększeniu zrzutu wody ze zbiornika w Jeziorsku. Oznacza to podtopienia łąk, pól i lasów na terenie od Jeziorska do Konina.