1,73 mld zł zostanie przeznaczone na budowę Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie. Możliwość taką daje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy dotyczącej tej kluczowej dla Małopolski inwestycji przeciwpowodziowej.

W planie finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2011 została przewidziana kwota 325 mln zł na finansowanie tej tak bardzo potrzebnej inwestycji dla Krakowa, Małopolski, ale tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców dorzecza Wisły - powiedział w Sejmie wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Dodał, że podczas ostatniej powodzi okazało się, jakie jest znaczenie tego zbiornika, który, niedokończony, przyjął 59 mln metrów sześciennych wody.

Zbiornik Wodny Świnna Poręba jest ostatnim niezrealizowanym zbiornikiem retencyjnym zlokalizowanym na rzece Skawie. Środki przeznaczane na jej realizację nie pozwoliły na dotrzymanie kolejnych terminów zakończenia jego budowy w latach: 1996, 2006 oraz 2010.

Ustawa z marca 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego "Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" miała zapewnić środki finansowe z budżetu państwa na lata 2006-2010, aby można było zakończyć inwestycję w 2010 r. Przewidziano na to w ustawie ok. 1,07 mld zł. Inwestycji nie zakończono, a przewidziane środki - zdaniem autorów nowelizacji - okazały się za małe.