Klub PO poprze wniosek Twojego Ruchu o powołanie komisji śledczej ds. likwidacji WSI. W piątek posłowie w głosowaniu rozstrzygną, czy propozycja TR trafi do dalszych prac w Sejmie.

Klub Platformy Obywatelskiej poprze projekt powołania komisji śledczej w sprawie zbadania, w jaki sposób zepsuto potrzebną bez wątpienia reformę i rozwiązanie WSI - stwierdził szef klubu Platformy Rafał Grupiński po zakończeniu posiedzenia klubu PO. Podkreślił przy tym, że on sam od początku był zwolennikiem takiej komisji. Cieszę się, że jest w tej sprawie pełna zgodność w klubie - dodał polityk.

Przed wakacjami Sejm debatował nad wnioskiem Twojego Ruchu w sprawie powołania komisji śledczej. Na rozpoczynającym się w środę pierwszym posiedzeniu po wakacjach posłowie mają głosować nad wnioskiem PiS o odrzucenie propozycji Twojego Ruchu. Jeśli wniosek PiS nie zostanie przyjęty - projekt TR trafi do prac w komisji.

Z dotychczasowych deklaracji polityków wynika, że oprócz TR i PO za powołaniem komisji śledczej opowiada się także SLD. Przeciwko jest PiS i Solidarna Polska. Z kolei rzecznik PSL Krzysztof Kosiński poinformował, że w klubie ludowców nie będzie dyscypliny partyjnej podczas głosowania dotyczącego komisji śledczej ds. likwidacji WSI. Z dyskusji podczas posiedzenia klubu parlamentarnego PSL wydaje się wynikać, że większość posłów będzie głosować przeciwko powołaniu komisji śledczej - dodał.

Zgodnie z propozycją TR, komisja śledcza miałaby zbadać okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych i weryfikacji ich kadr oraz stworzeniu i publikacji raportu z weryfikacji WSI (tzw. raportu Macierewicza), a także samej weryfikacji kadr WSI przez Komisję Weryfikacyjną w okresie 21 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r.; komisja miałaby też zbadać skutki tych działań.
 
Wnioskodawcy postulują, aby komisja śledcza oceniła m.in. jakość uchwalonego prawa dot. likwidacji WSI, materialne i niematerialne szkody wyrządzone osobom, których nazwiska znalazły się w raporcie z weryfikacji WSI, zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa w wyniku opublikowania informacji o pracy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, koszty funkcjonowania Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego, materialne i niematerialne straty ponoszone przez Polskę w wyniku opracowania raportu przez Macierewicza i jego upublicznienia przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Komisja miałaby też zbadać, czy w trakcie prac Komisji Weryfikacyjnej i tworzenia raportu przestrzegano procedur dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi, czy treść raportu przed opublikowaniem udostępniano osobom nieupoważnionym, czy były przecieki do mediów, a także skutki opublikowania raportu w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski.  

Temat powołania komisji śledczej ds. likwidacji WSI pojawił się w potajemnie nagranej w styczniu, a ujawnionej w czerwcu przez "Wprost", rozmowie szefa MSZ Radosława Sikorskiego z byłym ministrem finansów Jackiem Rostowskim. Szef MSZ w podsłuchanej rozmowie przekonywał Rostowskiego o konieczności powołania komisji śledczej. Kaczyński się przyspawał do Macierewicza i teraz trzeba Macierewiczem ich obu na dno pociągnąć. To, co jest w materiałach prokuratorskich, jest miażdżące. Można zrobić dwuletni cyrk. I niech oni się tłumaczą. Tam są straszne rzeczy. Wiem, bo byłem przy tym - mówi na nagraniu Sikorski, który wielokrotnie deklarował w mediach poparcie dla inicjatywy TR.

Sejm bezwzględną większością głosów powołuje komisję śledczą oraz wybiera i odwołuje jej skład. W skład komisji może wchodzić do 11 członków. Skład komisji powinien odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich mających swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej liczebności.

(mpw)