Związki zawodowe porozumiały się późnym wieczorem z zarządem Przewozów Regionalnych. Nie będzie kolejnego strajku kolejarzy zapowiadanego na piątek i sobotę.

Porozumienie zawiera ostatnią propozycję zarządu: podwyżki w ratach: o 120 zł od sierpnia tego rouk - co już nastąpiło, oraz o 130 zł od lipca 2012 roku i o kolejnych 30 zł od początku 2013. Zarząd przystał także na wstrzymanie wypowiedzeń w śląskim oddziale Przewozów Regionalnych oraz niewydzierżawianie taboru spółkom regionalnym.

W ubiegłą środę związkowcy zorganizowali 24-godzinny strajk - na trasy nie wyjechały niemal wszystkie pociągi PR. W czasie protestu związkowcy zaproponowali zarządowi dalsze rozmowy. Doszło do nich w czwartek - po negocjacjach strony uzgodniły, że przed dalszymi rozmowami z postulatami związków muszą się zapoznać władze korporacyjne Przewozów Rregionalnych i właściciele spółki. W związku z tym wznowienie kolejnego strajku opóźniono o dwa dni, do piątku. Tym razem protest miał potrwać dwie doby.