Za maturzystami drugi obowiązkowy egzamin - matematyka na poziomie podstawowym. W poniższym artykule publikujemy arkusze CKE, jak i propozycję rozwiązań.

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym (zdawanej jako przedmiot obowiązkowy) trwa 170 minut. 

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała zbiór tablic i wzorów matematycznych, z których mogą korzystać uczniowie podczas wykonywania poszczególnych zadań. Zwykle wręczane są egzaminowanym jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu.

Maturzyści piszący obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym musieli wykazać się m.in. znajomością funkcji liniowej i kwadratowej, figur geometrycznych i własności liczb rzeczywistych. 

Matura 2022 z matematyki. Łatwa czy trudna?

Matura była łatwa. (...) Myślę, że będzie 90 do 100 - mówili nam po wyjściu maturzyści z VII LO we Wrocławiu. 

Wczoraj się jeszcze stresowałem, ale dziś już byłem spokojny. Na maturze były zadania z nierównością kwadratową, były równania trygonometryczne, z funkcją kwadratową. Właściwie wszystkie rzeczy, które były zawsze, których można się było spodziewać - dodawał jeden z tegorocznych maturzystów. 

Trudne było ostatnie zadanie - przyznał z kolei inny z maturzystów. Zacząłem je robić, ale.. może jeden punkt będzie. Będzie dobrze - dodał z uśmiechem. 

Matura 2022, matematyka poziom podstawowy. Arkusze CKE i odpowiedzi

Tuż po godzinie 14:00 CKE opublikowała arkusz z tegorocznej matury z matematyki. Zawierał 35 zadań, w tym 28 zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi. W pozostałych zdający sam musi udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Zadania z tegorocznych egzaminów specjalnie dla Was rozwiązał matematyk z wieloletnim stażem Tomasz Wierzchowski z liceum w Węgorzewie.  Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 45 punktów: za każde zadanie, zależnie od stopnia trudności, od 1 do 5 punktów. Najwyżej punktowane były zadania otwarte.

Sprawdźcie, jak Wam poszła matura z matematyki:

 


W piątek - język obcy

Maturzyści mają za sobą już pierwszy egzamin - pisemny na poziomie podstawowym z języka polskiego.

ZOBACZ TAKŻE: Matura 2022. Propozycja odpowiedzi z języka polskiego poziom podstawowym

Trzecim obowiązkowym przedmiotem dla każdego maturzysty jest język obcy na poziomie podstawowym. Większość uczniów zdecydowała się pisać sprawdzian z języka angielskiego. Ten odbędzie się w piątek.

Wszyscy maturzyści muszą także przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Matura 2022. Terminy, zasady, ważne zmiany. SPRAWDŹ>>>

Kiedy wyniki matury?

Na wyniki matur trzeba będzie poczekać do 5 lipca 2022 roku.

Uczniowie, którzy zdawali maturę w terminie poprawkowym, wyniki otrzymają września 2022 roku.