Za maturzystami już pierwszy egzamin. Dziś 290 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia napisało test z języka polskiego na poziomie podstawowym. Arkusze egzaminacyjne z języka polskiego wraz z pierwszymi propozycjami odpowiedzi publikujemy w tym artykule. Rozwiązania maturalnego testu przygotowała dla Was polonistka z warszawskiego liceum.

Egzamin rozpoczął się 4 maja o godzinie 9. Trwał 170 minut.

W tym roku - podobnie jak w ubiegłym - egzaminy maturalne są przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. To dlatego, że w związku z pandemią abiturienci przez część edukacji uczyli się zdalnie.

Jeden z tematów rozprawki w tym roku brzmiał: "Czym dla człowieka jest tradycja". Punktem wyjścia do rozważań był fragment "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Drugi temat brzmiał: "Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia". Punktem wyjścia do rozprawki był fragment "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej.

Maturzyści twierdzą, że było łatwo, a to jest bardzo zwodnicze - mówi Agata Salników, polonistka z I liceum ogólnokształcącego we Wrocławiu.

Nigdy nie wiadomo czy to, co łatwe jest rzeczywiście łatwe, bo dobrze jest kiedy temat wymaga namysłu. Dopiero wtedy można znaleźć solidne argumenty, rozpatrzyć sprawę z różnych stron, ale życzę maturzystom, żeby łatwe rzeczywiście okazało się łatwe - podkreśliła. 

Matura 2022. Propozycja odpowiedzi z języka polskiego poziom podstawowy

Poniżej publikujemy maturalne arkusze egzaminacyjne z języka polskiego (poziom podstawowy) wraz z pierwszymi propozycjami odpowiedzi, które specjalnie dla Was przygotowuje polonistka Małgorzata Wojtysiak, dyrektor XI LO w Warszawie.   

Maturzysto, sprawdź, jak Ci poszło! Matura z języka polskiego. Arkusze CKE, poziom podstawowy

ARKUSZE MATURALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO, CZĘŚĆ PIERWSZA. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ >>>

ARKUSZE MATURALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO, CZĘŚĆ DRUGA. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ >>>

Jak wygląda egzamin z języka polskiego?

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składał się z dwóch części. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać tekst własny. Mieli wybór: napisać rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów lub przeprowadzić analizę tekstu poetyckiego.

W temacie rozprawki jest podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musi przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu, filmu).

W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Według maturzystów w tym roku należało zinterpretować wiersz "Najkrótsza definicja człowieka" Józefa Barana.

Matura 2022. Trzy obowiązkowe egzaminy

Maturzysta - tak jak w latach ubiegłych - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym:

  • z języka polskiego,
  • z matematyki,
  • z języka obcego nowożytnego.

Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Kiedy wyniki?

Na wyniki matur trzeba będzie poczekać do 5 lipca 2022 roku.

Uczniowie, którzy zdawali maturę w terminie poprawkowym, wyniki otrzymają września 2022 roku.