Medycyna, filologie obce, dziennikarstwo i budownictwo - to najczęściej oblegane kierunki studiów na polskich uczelniach. W lipcu uczelnie publiczne decydują, kogo przyjmą na bezpłatne studia. Ewentualna rekrutacja uzupełniająca planowana jest przeważnie na wrzesień.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim najwięcej osób zgłosiło się na kierunek lekarski (3,1 tys. osób na 240 miejsc), prawo (2,6 tys. kandydatów na 500 miejsc) i filologię angielską. Największa konkurencja będzie na japonistyce, gdzie na jedno miejsce przypada statystycznie 20,5 kandydata. Anglistyka jest na drugim miejscu (20 osób/miejsce). Oblężone jest także dziennikarstwo (niemal 16 chętnych/miejsce) i filologia hiszpańska (ponad 14 kandydatów na miejsce). Akademia Górniczo-Hutnicza najwięcej zgłoszeń przyjęła na budownictwo (prawie 13 osób/miejsce), geodezję i kartografię (8 osób/miejsce) oraz kulturoznawstwo (blisko 6 kandydatów/miejsce).

Na Politechnice Warszawskiej najwięcej chętnych zgłosiło się na budownictwo oraz geodezję i kartografię. Wielu chętnych jest też na architekturę. Na Uniwersytecie Warszawskim najwięcej chętnych zarejestrowało się na prawo, zarządzanie, finanse i rachunkowość, psychologię, ekonomię i anglistykę. Sinologia (prawie 20 kandydatów na miejsce) i japonistyka (18) są najtrudniej osiągalne.

Najbardziej obleganym kierunkiem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest filologia iberyjska. Na 18 przygotowanych miejsc zarejestrowało się 185 kandydatów. Prawie dziewięciu kandydatów ubiega się o miejsce na kierunku jazz i muzyka estradowa. Na psychologię zarejestrowało się ośmiu kandydatów na jedno miejsce; na dziennikarstwo - siedmiu.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim największym zainteresowaniem cieszy się anglistyka. Prawie 5,7 kandydata przypada na jedno miejsce na prawie. Dużą popularnością cieszy się też kierunek uruchamiany od nowego roku akademickiego w KUL - architektura krajobrazu. Na Politechnice Lubelskiej, podobnie jak w latach poprzednich, największym zainteresowaniem cieszy się budownictwo - 6,5 kandydata na jedno miejsce. Sześciu kandydatów ubiega się o jedno miejsce kierunku inżynieria biomedyczna, a pięciu na kierunku transport.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski największa konkurencja jest na medycynie - 20 kandydatów na jedno z 80 miejsc. Specjalność: geodezja i szacowanie nieruchomości na kierunku geodezja i kartografia jest drugi w kolejności. Zarejestrowało się na niego 662 chętnych, a są 72 miejsca.

Na Uniwersytecie Opolskim najpopularniejszymi kierunkami są prawo, psychologia, filologia angielska, dziennikarstwo, ekonomia. Uczelnia przygotowała nowe specjalności na istniejących kierunkach - m.in. biotechnologię w rolnictwie i produkcji żywności, teologię ze specjalnością diakońską, teorię argumentacji na filozofii, dziennikarstwo na politologii, oraz zarządzanie kapitałem społecznym.

Na Politechniki Świętokrzyskiej największym zainteresowaniem cieszy się budownictwo, inżynieria środowiskowa i informatyka. Z kolei na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach najwięcej zgłoszeń przyjęto dotychczas na: fizjoterapię, ekonomię i administrację.

W śląskich uczelniach będzie drugi nabór na studia. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Politechnice Śląskiej w Gliwicach zostały jeszcze wolne miejsca. Jednak nie na najbardziej obleganych kierunkach. Na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia o 1 miejsce ubiegało się 18 osób, na reżyserię - 17. Oblegana była też anglistyka. Na Politechnice Śląskiej najwięcej chętnych zgłosiło się na architekturę i urbanistykę.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu największą popularnością cieszy się medycyna (ok. 29 kandydatów na miejsce)i farmacja (17,5). Ponadto największym powodzeniem cieszą się: japonistyka - blisko 10 kandydatów na miejsce, anglistyka - 8,5, administracja i zarządzanie i prawo - po 6,5.

Na Politechnice Rzeszowskiej są jeszcze wolne miejsca na 25 kierunkach z 27 oferowanych na uczelni. Miejsc nie ma już na architekturze i urbanistyce, które cieszą się największą popularnością. Duże powodzenie ma także budownictwo, inżynieria środowiska, a także automatyka i robotyka, która została uruchomiona w poprzednim roku akademickim.

Uniwersytet Szczeciński najwięcej chętnych ma na psychologię (6 osób na 1 miejsce), anglistykę (5) oraz prawo (ponad 3). Na Akademii Sztuki w Szczecinie, jedynej uczelni w Polsce kształcącej zarówno muzyków jak plastyków, największym zainteresowaniem cieszył się kierunek architektura wnętrz (73 osoby na 15 miejsc) oraz grafika (79 osób na 24 miejsca) i multimedia (47 osób na 15 miejsc). Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym najpopularniejsze kierunki to architektura krajobrazu, budownictwo, ekonomia, informatyka.

Na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza najpopularniejszymi kierunkami są: filologia norweska, grupa z językiem angielskim (ponad 26 osób na jedno miejsce), gospodarka przestrzenna (12), reżyseria dźwięku (12), psychologia (11) i japonistyka (11).

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu najbardziej obleganym kierunkiem jest weterynaria (1350 kandydatów na 60 miejsc). Dużym zainteresowaniem cieszą się też kierunki: dietetyka, gospodarka przestrzenna, finanse i rachunkowość oraz biotechnologia. Z kolei na poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym największym zainteresowaniem cieszy się kierunek finanse i rachunkowość (sześć osób na miejsce). Niewiele mniejsze powodzenie ma ekonomia (950 osób na 180 miejsc).

Na Politechnice Łódzkiej kandydaci najczęściej zainteresowani są budownictwem, architekturą i urbanistyką, informatyką, matematyką i gospodarką przestrzenną. Na Uniwersytecie Łódzkim najbardziej oblegane na UŁ były filologie: hiszpańska i włoska oraz dziennikarstwo. Najpopularniejszymi kierunkami, według ogólnej liczby zapisanych osób są: prawo - 1761 kandydatów, psychologia - 1321, administracja - 1204, finanse i rachunkowość - 1117 oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 1036 osób.

Uniwersytet Wrocławski odnotował największe zainteresowanie psychologią, gdzie o jeden indeks rywalizuje ponad 25 osób. Dużą popularnością cieszyły się także dziennikarstwo (20 kandydatów na miejsce) oraz prawo (9). Ponad 14 osób konkuruje o indeks na filologii hiszpańskiej, więcej niż dziesięciu na specjalności biologia człowieka. Na Politechnice Wrocławskiej najbardziej obleganym kierunkiem była geodezja i kartografia (16 osób na miejsce). Sporą popularnością cieszyło się także budownictwo - ponad sześciu kandydatów na miejsce.

Na wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym najwięcej chętnych zgłosiło się na kierunek geodezja i kartografia, gdzie o jedno miejsce stara się ponad 9 osób. Dużą popularnością cieszą się również dwa nowe, unikatowe kierunki studiów: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz inżynieria i gospodarka wodna (8 osób na miejsce).