Zakończył się egzamin maturalny z fizyki i astronomii. Chęć zdawania egzaminu z fizyki zadeklarowało 18,2 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 6,4 proc. z nich. Na RMF24.pl publikujemy arkusze i rozwiązania z poziomu rozszerzonego!

Zakończył się egzamin maturalny z fizyki i astronomii. Chęć zdawania egzaminu z fizyki zadeklarowało 18,2 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 6,4 proc. z nich. Na RMF24.pl publikujemy arkusze i rozwiązania z poziomu rozszerzonego!
Matura 2017 (zdjęcie ilustracyjne) /Jakub Kamiński /PAP

Matura z fizyki rozpoczęła się o godzinie 9 i trwała 180 minut. W arkuszu znalazło się 11 zadań zamkniętych i 20 otwartych. Maturzyści mogli korzystać z karty wzorów, linijki i kalkulatora prostego.

Matura 2017. Publikujemy arkusz!

>>> ZOBACZ ARKUSZ Z FIZYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM <<<

Matura 2017. Publikujemy odpowiedzi!

Odpowiedzi z egzaminu z fizyki na poziomie rozszerzonym przygotowali eksperci portalu Interia.pl!


Wyniki matur dopiero w czerwcu

Zgodnie z obowiązującą formułą egzaminu, maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru.

Aby otrzymać świadectwo maturalne należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz ustnej, a także przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej - w tym przypadku CKE nie określa progu zaliczenia.‎

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.


(łł)