Dziś przed uczniami pierwszy dzień maturalnego maratonu. Po drodze czekają ich egzaminy m.in. z języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii, WOS-u... Bez względu na to, z jakiego przedmiotu maturzyści będą zdawać egzamin, pewnie dla niektórych z nich tematy będą zaskoczeniem. A z czym musieli zmierzyć się abiturienci np. w 1939 roku?

Więcej archiwalnych zdjęć w serwisie NAC.

Matura przed II wojną światową podzielona była na część pisemną i ustną. Część pisemna z języka polskiego była obowiązkowa, na napisanie wypracowania abiturient miał 300 minut. Wiosną 1939 roku maturzyści mogli wybierać między następującymi tematami: "Odbicie konieczności państwowych w literaturze polskiej XVI wieku", "Pan Tadeusz i Wesele jako sąd nad rzeczywistością polską", "Pierwiastki religijne w twórczości J. Kasprowicza".

Z kolei w dwudziestoleciu międzywojennym maturzyści musieli zmierzyć się z tzw. "tematami wolnymi". I tak np. w 1919 roku tematem była "Służba wojskowa jako szkoła charakterów". W 1923 roku - "Zbiorowy entuzjazm jako sprężyna dziejów Polski".

10 lat później uczniowie odpowiadali o tym, "Kiedy i w jakiej roli widziano Polaków zagranicą?". Bardziej polityczny temat pojawił się w 1935 roku. Temat miał tytuł: "Uzasadnij myśl Marszałka Józefa Piłsudskiego 'Idą czasy, w których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi'".

W latach 1950-1953 przykładowym tematem pisemnego egzaminy dojrzałości była "Przebudowa społeczna i gospodarcza wsi polskiej w świetle Manifestu PKWN i planu 6-letniego" oraz "Znaczenie pokoju światowego dla rozwoju życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego" i "Idea walki o wolność i postęp społeczny w utworach Mickiewicza i Słowackiego".

W tym roku, jak twierdzili maturzyści przed wejściem na egzamin z języka polskiego, na maturze mogą pojawić się pytania z "Lalki" Prusa albo "Ferdydurke" Gombrowicza. 

Arkusze maturalne i propozycje odpowiedzi z matury 2015 znajdziecie już dziś na RMF 24!

TVP 1 zaprasza na Wielką Maturę Polaków. Goście w studiu, internauci na stronie Interia.pl i na urządzeniach mobilnych, korzystając z aplikacji Wielki Test TVP oraz widzowie przed telewizorami sprawdzą swoją wiedzę w zakresie przedmiotów maturalnych, m.in. języka polskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii.

TVP/(abs)