Nieoczekiwany wniosek senatorów w sprawie zmian w przepisach dotyczących komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Połączone komisje Senatu przegłosowały zwrócenie się do Kancelarii Prezydenta o udostępnienie wszystkich opinii i dokumentów dotyczących ustawy o komisji.

Chodzi o dokumenty, w oparciu o które Andrzej Duda podpisał ustawę o komisji, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, a potem jeszcze przygotował nowelizację.

To nie jest ich prywatna sprawa. Działają w imieniu Rzeczypospolitej, więc ja bym chciał przed ostatecznym głosowaniem poznać te dokumenty, a więc przed następnym, drugim a potem trzecim czytaniem - uzasadniał wniosek senator Stanisław Gawłowski. 

W komisji zgłoszono też wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Decyzję w tej sprawie Senat ma podjąć na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Nowelizacja ustawy przyjęta

29 maja br. prezydent Andrzej Duda podpisał - powstałą z inicjatywy PiS - ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 

30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie. Zgodnie z nią termin na zgłaszanie kandydatów do komisji to 14 dni od wejścia ustawy w życie, czyli 14 czerwca, jednak nie przedstawiono jeszcze kandydatów do tej komisji.

2 czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy o komisji, które zmienia m.in. zasady wyboru przewodniczącego i pozostałych członków komisji. W uzasadnieniu prezydenckiego projektu noweli ustawy o komisji napisano, że jego celem jest wprowadzenie zmian w ustawie, zmierzających do zniesienia możliwości stosowania przez komisję środków zaradczych, zmiany trybu odwoławczego od decyzji komisji - z sądów administracyjnych na sądy powszechne, a także wykluczenia możliwości pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora oraz zwiększenia niezależności komisji i transparentności postępowań przed nią i ujednolicenia w ramach systemu prawnego ochrony tajemnic zawodowych.

Sejm uchwalił prezydencką nowelizację 16 czerwca.

Opracowanie: