Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o komisji mającej zbadać wpływy rosyjskie na polskie bezpieczeństwo. Komisja będzie sprawdzać, czy w latach 2007-2022 Rosjanie, w sposób nielegalny oddziaływali na polską politykę.

W ubiegły piątek Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do prezydenckiej nowelizacji ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów.

Zgodnie z prezydencką nowelą, w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści. Zniesione zostaną także środki zapisane w obecnej ustawie, w tym budzący duże kontrowersje przepis o zakazie pełnienia funkcji publicznych na okres 10 lat. 

Głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

31 maja weszła w życie ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Następnie - 2 czerwca - Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy.