Jest decyzja ministra obrony Antoniego Macierewicza, by w każdym apelu z asystą wojska umieszczać zawołania odnoszące się do ofiar tragedii z 10 kwietnia - ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski. To pisemne polecenie rozesłane wewnętrzną pocztą do wszystkich jednostek wojskowych.

Polecenie ministra Macierewicza zostało rozesłane wewnętrzną pocztą do wszystkich jednostek wojskowych. Co ważne, nie ma charakteru aktu prawnego. Nie jest to rozkaz, zarządzenie czy decyzja ministra - dlatego nie występuje w oficjalnych dokumentach. 

Z polecenia ministra Macierewicza w treści wszystkich apeli odczytywanych podczas każdej uroczystości z udziałem wojskowej asysty ma być przypomnienie ofiar ze Smoleńska. To teraz integralna część każdego apelu pamięci - mówi rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz. Treść apelu jest jednolita, jeżeli ktoś chce wojsko z apelem, no to ma też apel - dodaje. 

W każdym apelu pamięci z udziałem wojska znajdzie się teraz przywołanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego z małżonką, Ryszarda Kaczorowskiego, dowódców sił zbrojnych, duchownych i pozostałych uczestników tragicznie zakończonego lotu. 

Oto treść smoleńskiego apelu:

Wzywam wszystkich polskich patriotów - żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę.

STAŃCIE DO APELU!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Przywołuję do nas Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Lecha Kaczyńskiego wraz z Małżonką, Marią Kaczyńską oraz ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego.

STAŃCIE DO APELU!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wzywam szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Franciszka Gągora, dowódcę Sił Powietrznych generała pil. Andrzeja Błasika, dowódcę operacyjnego Sil Zbrojnych generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę Marynarki Wojennej admirała floty Andrzeja Korwetę, dowódcę Wojsk Lądowych generała broni Tadeusza Buka, dowódcę Wojsk Specjalnych generała broni Włodzimierza Potasińskiego oraz dowódcę Garnizonu Warszawa generała dywizji Kazimierza Gilarskiego.

STAŃCIE DO APELU!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Przywołuję Biskupa Polowego Wojska Polskiego generała broni Tadeusza Płoskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego abp. generała dywizji Mirona Chodakowskiego oraz pełniącego obowiązki Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Wojska Polskiego ks. generała brygady Adama Pilcha.

STAŃCIE DO APELU!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wołam wszystkich, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku zginęli
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w drodze na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Wiernie pracowaliście dla Polski i
zginęliście, wypełniając patriotyczny obowiązek. Pamięć o Waszej służbie dla Ojczyzny i tragicznej śmierci pozostanie na zawsze w sercach rodaków!

STAŃCIE DO APELU!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

(MN)