Janusz Krupski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz działacz opozycji demokratycznej, zginął w sobotniej katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Miał 49 lat.

Janusz Krupski urodził się 9 maja 1951 roku w Lublinie. Był absolwentem historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od lat 70. działał w opozycji demokratycznej i współtworzył podziemny ruch wydawniczy. W latach 1977-1988 był redaktorem niezależnego pisma "Spotkania". Na początku lat 80. był koordynatorem Sekcji Historycznej Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, a później Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku.

W latach 90. był szefem wydawnictwa Editions Spotkania, a następnie członkiem kolegium redakcyjnego tygodnika "Spotkania". Pełnił funkcję eksperta nadzwyczajnej sejmowej komisji do zbadania skutków stanu wojennego (1992-1993) i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (1993-1995).

Od roku 2000 do 2006 sprawował funkcję zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 19 maja 2006 roku został kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.