W sądzie może zakończyć się spór w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Miesiąc temu członkowie tego gremium zażądali od ministra Cezarego Grabarczyka, by pozbawił Edmunda Klicha stanowiska szefa komisji. W czwartek przed sejmową komisją infrastruktury spór rozgorzał na nowo.

Podwładni zarzucają Edmundowi Klichowi, że osobiście ujawnił publicznie, iż chcieli go usunąć. Według nich Klich broniąc się w mediach podważył ich autorytet, sprowadził cały konflikt do pieniędzy a członków komisji nazwał nierobami. Członkowie komisji zażądali oficjalnych przeprosin.

Klich odpowiadał podwładnym, że mogą pozwać go do sądu, wtedy przeprosi.

Tej wojnie biernie przyglądał się minister Grabarczyk, powtarzając że komisja lotnicza jest niezawisła.