Naliczanie i egzekwowanie opłat za pobyt dzieci w żłobkach publicznych w Lublinie zostaje wstrzymane – poinformowała rzeczniczka prezydenta Lublina Katarzyna Duma. Żłobki są zamknięte z powodu pandemii koronawirusa.

Naliczanie opłat za pobyt  dzieci w żłobkach zostało wstrzymane od 1 kwietnia do 30 kwietnia z możliwością wydłużenia. Jak poinformowano, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie przygotuje aneksy do umów zawieranych z rodzicami. Będą oni mogli je pobrać ze strony internetowej, a następnie wydrukować, podpisać i po zeskanowaniu odesłać na adres e-mail żłobka, do którego dziecko jest zapisane.  

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie tworzy dziewięć takich placówek. W nich łącznie opieką objętych jest ok. 1,2 tys. dzieci.

Szczegółowe informacje ws. wstrzymania naliczania opłat w miejskich żłobkach opublikuje na swojej stronie internetowej Miejski Zespół Żłobków. Do dyspozycji rodziców jest również nr telefonu: 81 466 49 91.