Rządowe zapowiedzi dot. ograniczenia liczby osób, które będą mogły w czasie najbliższego Bożego Narodzenia np. zasiąść wspólnie do Wigilii, doczekały się formalnego przepisu: w rozporządzeniu opublikowanym w czwartek w Dzienniku Ustaw.

Mateusz Morawiecki już kilka dni temu przyznał, że rząd pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które ograniczą możliwości przemieszczania się Polaków w czasie Bożego Narodzenia.

"Redukcja kontaktów społecznych w okresie świąt Bożego Narodzenia jest tematem fundamentalnie ważnym dla dalszego przebiegu epidemii" - podkreślał premier.

Tego dnia rząd ogłosił plan dalszych kroków w ramach walki z pandemią koronawirusa: w opublikowanej wówczas tabeli, opisującej kolejne etapy walki z pandemią, znalazł się zapis stwierdzający, że do 27 grudnia dozwolone będzie organizowanie spotkań z udziałem maksymalnie 5 osób.

Dwa dni później wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyjaśnił na antenie TVP Info, że pięcioosobowy limit dotyczy wyłącznie osób z zewnątrz, spoza grona domowników, które rodzina może zaprosić np. na Wigilię.

"Chcemy, aby w czasie świąt Bożego Narodzenia kontakty międzyludzkie były jednak jak najmniejsze. To nie będzie dobry czas, abyśmy spotykali się w dużym kręgu rodzinnym, ale oczywiście, jeśli mieszkamy w jednym miejscu i jest nas np. dziesięć osób, to oczywiście wieczerzę wigilijną w takim gronie możemy spędzić" - zaznaczył.

Wigilia w rygorze sanitarnym: Domownicy i maksymalnie 5 gości

Teraz rządowe zapowiedzi doczekały się formalnego zapisu.

Jak czytamy w opublikowanym w czwartek rozporządzeniu, do 27 grudnia zakazane będzie organizowanie "zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem (...) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie".

Dalej natomiast wyjaśniono, że "do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących".

W praktyce będzie to oznaczać, że limit 5 osób dotyczyć będzie wyłącznie gości - spoza grona domowników - których rodzina będzie mogła zaprosić np. na kolację wigilijną.

Zakaz spotkań w gronie większym niż 5-osobowe: Są wyjątki

Dodajmy, że rozporządzenie przewiduje wyjątki od zakazu organizowania spotkań większych niż 5-osobowe.

Z zakazu wyłączone są m.in. spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe, różnego rodzaju szkolenia i egzaminy związane ze zdobyciem uprawnień zawodowych oraz szkolenia, kursy, egzaminy czy ćwiczenia "konieczne do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych" m.in. Sił Zbrojnych RP, policji, Straży Granicznej i straży pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego czy Służby Ochrony Państwa.