Od soboty w życie wchodzą ważne zmiany dotyczące osób podróżujących do Polski. Każdy, kto przylatuje do naszego kraju, jest zobowiązany do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej (eKLP).

Dokument, który pomaga sanepidowi w lokalizacji zakażonych koronawirusem, do tej pory można było wypełniać w postaci papierowej. Od soboty jedynie w razie braku dostępu do systemu teleinformatycznego ważne będą karty papierowe. Wówczas formularze personel pokładowy przekaże odpowiednim służbom.

Jakie informacje umieścić w Karcie Lokalizacji Podróżnego?

Karta Lokalizacji Podróżnego jest dostępna TUTAJDokument trzeba uzupełnić najpóźniej przed odprawą.

W Karcie Lokalizacji Podróżnego będziesz musiał umieścić takie informacje jak:

  • kraj, w którym rozpoczęła się podróż,
  • numer lotu,
  • data przylotu,
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL lub dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • dane do kontaktu (telefon, adres e-mail),
  • adresy wszystkich miejsc, w których masz zamiar pozostawać przez pierwsze 14 dni pobytu Polsce (np. hotel, dom rodzinny, ośrodek wczasowy),
  • informacja, czy posiadasz zaświadczenie, że jesteś ozdrowieńcem lub osobą w pełni zaszczepioną albo czy posiadasz negatywny wynik testu PCR na koronawirusa SARS-Cov-2.

Co po wypełnieniu Karty Lokalizacji Podróżnego?

  • Na podany w formularzy adres e-mail otrzymasz potwierdzenie wypełnienia eKLP.
  • Potwierdzenie możesz wydrukować lub okazać je obsłudze lotniska na urządzeniu mobilnym (np. na telefonie, tablecie).


Rodzice, albo krewni mogą wypełnić jeden formularz, jeżeli udają się wspólnie w jedno miejsce.

Po co wprowadzono Kartę Lokalizacji Podróżnego?

Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego Karta Lokalizacji Pasażera pomoże ograniczyć szybkie rozprzestrzenianie się wirusa, bo jeśli na pokładzie samolotu była osoba zakażona, to Karta pozwoli szybko dotrzeć do osób z nią podróżujących.

Inspektorat zwrócił uwagę, że zgodnie z unijnymi zaleceniami dotyczącymi skoordynowanego podejścia do ograniczenia swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię Covid-19 informacje o przypadkach zakażenia Covid-19, wykrytych w momencie przybycia danej osoby na terytorium państwa członkowskiego, należy niezwłocznie przekazywać organom do spraw zdrowia publicznego państw, w których dana osoba przebywała w ostatnich 14 dniach.

Ponadto GIS przypomniał, że elektroniczna forma wypełniania karty lokalizacji pasażera - zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z 9 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - została wprowadzona z siedmiodniowym vacatio legis, którego termin upływa w sobotę.

"Możliwość stosowania w międzynarodowym ruchu lotniczym Kart Lokalizacyjnych Pasażera wynika z przepisów konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym tzw. konwencji chicagowskiej" - podał GIS.

Przekazał również, że administratorem danych przekazanych przez podróżnego w eKLP jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego.