Rozporządzenie, które przedłuża naukę zdalną do 3 stycznia 2021 roku, podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Są jednak wyjątki. W poniedziałek ruszy część zajęć w szkołach sportowych i zawodowych.

Rozporządzenie, które przedłuża naukę zdalną do 3 stycznia 2021 roku, podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Są jednak wyjątki. W poniedziałek ruszy część zajęć w szkołach sportowych i zawodowych.
W poniedziałek niektóre dzieci wracają do szkół /Rafał Guz /PAP/EPA

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach będzie przedłużone do 23 grudnia. Potem między 23 grudnia a 4 stycznia w szkołach zaplanowana jest przerwa świąteczna, a po niej mają być ferie zimowe w jednym terminie dla uczniów w całym kraju - od 4 do 17 stycznia. Są jednak wyjątki. 

Wracają niektóre zajęcia w szkołach sportowych i zawodowych

Z rozporządzenia, które podpisał właśnie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wynika, że nauka zdalna będzie przedłużona do 3 stycznia, ale do szkół wrócą uczniowie na zajęcia sportowe i praktyki zawodowe. 

Chodzi o szkoły podstawowe i ponadpodstawowe sportowe i mistrzostwa sportowego, oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. Wszystko z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. 

Od poniedziałku do szkół zawodowych, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego wrócą zajęcia praktyczne w grupach, w których możliwe będzie zachowanie dystansu społecznego, w wybrane dni, ale tylko do 10 godzin tygodniowo.
 
Możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 

Rozporządzenie wchodzi w życie poniedziałek, 30 listopada.