"Mam informacje od dyrektorów, którzy przekazywali kuratorom informacje o stanie przygotowań. Wiemy, że praktycznie niemal wszystkie szkoły otworzyły się 1 września" – mówił w wywiadzie dla TVP minister edukacji Dariusz Piontkowski. "Dyrektorzy przygotowali regulaminy w swoich placówkach tak, by uczniowie bezpiecznie mogli wrócić do nauki, aby nauczyciele mogli prowadzić zajęcia w klasie i spotykać się twarzą w twarz" – dodał.

"Mam informacje od dyrektorów, którzy przekazywali kuratorom informacje o stanie przygotowań. Wiemy, że praktycznie niemal wszystkie szkoły otworzyły się 1 września" – mówił w wywiadzie dla TVP minister edukacji Dariusz Piontkowski. "Dyrektorzy przygotowali regulaminy w swoich placówkach tak, by uczniowie bezpiecznie mogli wrócić do nauki, aby nauczyciele mogli prowadzić zajęcia w klasie i spotykać się twarzą w twarz" – dodał.
Minister edukacji Dariusz Piontkowski / Artur Reszko /PAP

Piontkowski wskazał, że doświadczenia innych państw europejskich są bardzo podobne do tych, które przyjęto w Polsce. Zakładają one, że szkoły wracają do stacjonarnego nauczania, obowiązują w nich określone wytyczne sanitarne, a w razie wystąpienia w szkole zakażenia koronawirusem część lub wszyscy uczniowie na oznaczony czas przechodzą na naukę zdalną.

Odnosząc się do niektórych głosów, że wytyczne MEN opublikowano zbyt późno, Piontkowski stwierdził, że wytyczne pojawiły się miesiąc temu.

Wytyczne nie zawierają jakiś szczególnych dodatkowych obowiązków, które nakładamy na dyrektorów, w związku z tym był to czas w zupełności wystarczający - ocenił minister.

Szkoła w czasach koronawirusa

Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez resorty zdrowia i edukacji wraz z głównym inspektorem sanitarnym, do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

W szkołach obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia do szkoły.

W miarę możliwości praca ma być tak organizowana, by zachować dystansu między osobami przebywającymi w szkole i ograniczać gromadzenie się uczniów. Uczniowie i nauczyciele na lekcjach w klasach nie muszą mieć maseczek zasłaniających usta i nos.

We wtorek dla 4,6 mln uczniów z blisko 22 tys. szkół dla dzieci i młodzieży rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. Dla około 367 tys. uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych dzwonek szkolny zabrzmiał po raz pierwszy.