Od północy w 19 powiatach w kraju, w których notowane są największe wzrosty liczby zakażeń koronawirusem, obowiązują dodatkowe restrykcje. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, powiaty, o których mowa, podzielone zostały na strefy czerwone i żółte. Przeczytajcie, jakie dodatkowe obostrzenia w nich obowiązują!

Strefa czerwona obejmuje: powiaty pszczyński, rybnicki i wodzisławski oraz Rudę Śląską i Rybnik w Śląskiem, powiat ostrzeszowski w Wielkopolsce, powiat nowosądecki i Nowy Sącz w Małopolsce oraz powiat wieluński w Łódzkiem.

Stefa żółta obejmuje: powiat cieszyński oraz Jastrzębie-Zdrój i Żory w Śląskiem, powiaty jarosławski i przemyski oraz Przemyśl na Podkarpaciu, powiaty kępiński w Wielkopolsce, oświęcimski w Małopolsce, pińczowski w Świętokrzyskiem i wieruszowski w Łódzkiem.

Jakie restrykcje w strefie czerwonej?

W strefie czerwonej obowiązuje od dzisiaj m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach wprowadzono limit osób: jedna na 10 metrów kwadratowych. W kinach na widowni zajętych może być 25 procent miejsc. W kościołach i innych obiektach kultu dopuszczalne jest obłożenie budynku w 50 procentach, a na zewnątrz limit wynosi 150 osób. Liczba osób biorących udział w uroczystościach rodzinnych, w tym w weselach, została ograniczona do 50 (limit ten nie obejmuje obsługi). Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne jest zakrywanie nosa i ust.

Jakie restrykcje w strefie żółtej?

W strefie żółtej w przypadku imprez takich jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje obowiązuje limit: jedna osoba na 4 metry kwadratowe. W siłowniach to jedna osoba na 7 metrów kwadratowych, a w kinach zajętych może być 25 procent miejsc dla publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych, w tym w weselach, nie może przekraczać 100 (z wyłączeniem obsługi).

W całym kraju: obowiązek zakrywania ust i nosa. Wyjątki szczegółowo określono

Rządowe rozporządzenie przewiduje również dla całego kraju obowiązek zakrywania nosa i ust - przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego - m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych i miejscach ogólnodostępnych - chyba że zachowana jest między ludźmi odległość 1,5 metra.

W rozporządzeniu zapisano także, że z zakrywania nosa i ust można być zwolnionym z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.