Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął i skierował do Sejmu projekty ustaw składające się na tzw. "tarczę antykryzysową", która ma zapewnić wsparcie pracodawcom i pracownikom w dobie epidemii koronawirusa. Sejm ma zająć się pakietem na piątkowym posiedzeniu.

"Tarcza antykryzysowa" to pakiet kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resorty rozwoju i finansów oraz Ministrostwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Rada Ministrów skierowała w czwartek do Sejmu projekty związane z tzw. tarczą antykryzysową. Przyjęte w trybie obiegowym projekty, które trafią pod obrady parlamentu, to: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju" - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

"Za finalizację prac nad ‘tarczą’ odpowiadał szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Dziś, po kilku dniach konsultacji ze stroną społeczną oraz po spotkaniach z klubami opozycyjnymi, cały projekt ‘tarczy’ został przyjęty przez rząd w trybie obiegowym" - dodał.

"Tarcza antykryzysowa" opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i wparcie dla inwestycji publicznych.

W realizację pakietu zaangażowane będą takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej.

Według rządu, wartość "tarczy" to co najmniej 10 procent polskiego PKB.