Główny Inspektor Sanitarny opublikował wytyczne dotyczące organizacji pielgrzymek w czasie epidemii Covid-19. Czytamy w nich m.in., że maksymalna liczba uczestników to 300 osób, nie licząc tych w pełni zaszczepionych.

GIS podkreśla, że w pielgrzymce w pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2, niemieszkające z osobą w izolacji w warunkach domowych i takie, które nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed pielgrzymką. Jednocześnie nie rekomenduje wykonywania testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 przez osoby chcące wziąć uczestniczyć w pielgrzymce.

Maksymalna liczba pątników ma wynosić 300 osób. Nie wlicza się w to osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Organizator pielgrzymki powinien zgłosić do właściwego urzędu wojewódzkiego informacje o dacie, liczbie uczestników i o trasie pielgrzymki nie później niż na 30 dni przed planowanym wymarszem. GIS zaleca też, aby grupy pielgrzymów w miarę możliwości się nie mieszały.

Zalecono zapewnienie pątnikom noclegów w namiotach lub pokojach jednoosobowych. "Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin" - podał GIS.

W wytycznych czytamy, że należy zapewnić odpowiednie warunki higieniczne uczestnikom pielgrzymki. "Pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego, np. chusteczek higienicznych, ręczników papierowych" - wyliczono. "Rekomenduje się funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem" - podano.

Według wytycznych, "pątnicy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa". Każdy pielgrzym ma mieć mierzoną temperature przynajmniej raz dziennie. "Temperatura powyżej 37 stopni Celsjusza kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki. Jeśli temperatura rośnie - wskazana jest porada medyczna" - podano.

"Jeśli przewidywane jest sprawowanie mszy św. w kościołach na trasie pielgrzymki, uczestnicy powinni realizować obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegać dystansu społecznego i obowiązujących limitów uczestników mszy św. w kościołach, stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa" - przypomniał GIS.