Wiceprezydent Częstochowy Ryszard Stefaniak pisze list do ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Chodzi o doroczne pielgrzymki docierające na Jasną Górę. Zwykle w sierpniu pątników jest tam najwięcej.

List to swego rodzaju apel o uregulowanie spraw związanych z pielgrzymowaniem z obszarów, w którym jest szczególnie duża liczba zakażeń koronawirusem. Wiceprezydent Częstochowy pisze m.in. o zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno pielgrzymom, jak i mieszkańcom.

Od początku pandemii w Częstochowie były 162 przypadki zakażeń, ale blisko jedna trzecia z tych osób zachorowała w ciągu ostatnich 3-4 tygodni. Z powodu zakażenia 9 osób zmarło. Teraz na kwarantannie jest 60, a w izolacji domowej około 30 osób.

Według szacunków władz miasta w tym roku na Jasną Górę dociera ponad 2/3 mniej pielgrzymów niż w latach poprzednich. Z Ełku na przykład przybyli tylko księża przewodnicy, z kolei praska pielgrzymka rodzin to jedynie 6 kapłanów i biskup, pielgrzymi z Wrocławia docierali na Jasną Górę tworząc codziennie dwie 50-osobowe grupy.


Opracowanie: