Przygotowujemy się na różne okoliczności w pięciu różnych wariantach, jeśli chodzi o decyzje dotyczące szkolnictwa - powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak dodał, decyzje odnośnie szkół przedstawi w kolejnych dniach premier Mateusz Morawiecki.

Czarnek wskazywał też, że to, czy szkoły będą działały w trybie stacjonarnym, czy zdalnym, zależy od dynamiki rozwoju pandemii.

My przygotowujemy się na okoliczności różne, w różnych pięciu wariantach, które opracowujemy. Po to zbieramy informacje również ze szkół każdego dnia o frekwencji uczniów, o ilości szkół, które pracują w trybie zdalnym, które pracują w trybie stacjonarnym, by przekazywać to na bieżąco Ministerstwu Zdrowia i specjalistom z zakresu epidemiologii i wirusologii - podkreślił minister w środowym wystąpieniu.

Zaznaczył, że dane te umożliwią podejmowanie decyzji co do tego, czy dalsza nauka w szkołach będzie się odbywała w trybie zdalnym, czy stacjonarnym. Czarnek podkreślił, że jego resort przygotowuje i konsultuje z Ministerstwem Zdrowia oraz z GIS wytyczne dla klas IV-VIII.

Według Czarnka, decyzje odnośnie nauki w szkołach zależą od dynamiki rozwoju pandemii koronawirusa nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Podkreślił, że "najważniejsze jest życie i zdrowie ludzi, społeczeństwa i to jest wytyczną zasadnicza do podejmowania decyzji dalszych w tym zakresie".

Jak mówił, mogą więc to być decyzje "dotyczące ewentualnego przywracania nauczania stacjonarnego w innych klasach", ale także "decyzje, które mogą iść w drugim kierunku". Bo może się zdarzyć, że będą decyzje o powrocie do nauki zdalnej klas I-III - zaznaczył minister.

W poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że w najbliższych dniach zapadną decyzje co do tego, czy obostrzenia, które są obowiązujące do końca stycznia będą przedłużone, czy będą w jakiś sposób zmodyfikowane.

W ubiegłym tygodniu w poniedziałek po feriach zimowych uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, tak jak przed feriami, kontynuują naukę zdalną. Mają zajęcia stacjonarne zawieszone.

Co ze sprawdzianami?

Minister Czarnek powiedział, że dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych i maturalnych konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Konsultacje takie mogą odbywać się indywidualnie lub w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ponadto Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotuje próbne arkusze i w marcu udostępni je szkołom.

Szef MEiN poinformował również, że "w ramach konsultacji z uczniami nauczyciele mogą przeprowadzać sprawdziany, zachowując zasady sanitarne". Stąd też niekiedy obecność ósmoklasistów lub maturzystów na terenie placówki, z zachowaniem wszelkich zasad i reżimu sanitarnego po to, żeby poddać się egzaminowi bądź sprawdzianowi. To wszystko jest potrzebne w ramach przygotowań do egzaminów ósmoklasistów i maturzystów - podkreślił Czarnek.

Bardzo dziękuję dyrektorom szkół i nauczycielom za organizowanie tego rodzaju konsultacji, sprawdzianów kontrolnych, egzaminów próbnych - powiedział minister.

Szef MEiN przypomniał, że na terenie szkoły mogą być również przeprowadzane olimpiady przedmiotowe. Szkoły mogą też prowadzić zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Minister dodał, że "uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal realizują zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u tych pracodawców nie występują istotne zagrożenia".

Czarnek dodał, że w oddziałach i w szkołach sportowych i mistrzostwa sportowego szkolenie sportowe odbywa się także w formie stacjonarnej.

Ile szkół i przedszkoli pracuje stacjonarnie?

Na bieżąco monitorujemy sytuację w szkołach podstawowych i przedszkolach, tam, gdzie odbywa się nauczanie stacjonarne (...) W zasadzie ta sytuacja nie zmienia się od ośmiu dni, czyli od poprzedniego poniedziałku 18 stycznia - powiedział minister.

Przekazał, że w skali całej Polski w trybie stacjonarnym pracuje 15 170 przedszkoli. W 37 placówkach zajęcia odbywają zdalnie, a w 93 w formie mieszanej. Oznacza to, że 99,2 proc. przedszkoli pracuje normalnie. Jak kontynuował zajęcia stacjonarne odbywają się też w 14 274 szkołach podstawowych w klasach I-III. W 21 szkołach nauka odbywa się w trybie zdalnym, w trybie mieszanym pracuje 148 placówek.

Zatem blisko 99 proc. szkół podstawowych pracuje normalnie - podkreślił Czarnek.

Minister dodał, że frekwencja przedszkolaków i najmłodszych uczniów wynosi ponad 99 proc., co może świadczyć o tym, że placówki stosują się do zaleceń sanitarnych.

Dzieci najmłodszych klas szkoły podstawowej I-III wróciły do nauki w szkołach od 18 stycznia.