Będzie nowa tarcza antykryzysowa dla branż objętych obostrzeniami, jednak znacznie skromniejsza od poprzednich - ustalili dziennikarze RMF FM. Nie obejmie wszystkich ograniczanych branż, a i finansowo będzie ona mniejsza.

Z szykowanych w rządzie dokumentów, do których dotarł dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda wynika, że nowa tarcza ma objąć dyskoteki i kluby nocne, które mocą rządowego rozporządzenia zostały zamknięte.

Pomoc nie obejmie natomiast takich przedsiębiorstw jak kina, które mogą wpuszczać tylko 30 proc. widowni plus osoby zaszczepione, ani teatrów i restauracji, w których ograniczone zostały bankiety. A te firmy też ponoszą straty.

Nowa tarcza - w odróżnieniu od poprzednich - nie będzie także zawierała dopłat do utrzymania miejsc pracy. Będą jedynie zwolnienia z płacenia ZUS-u, tzw. postojowe na pracowników i jednorazowe dotacje.

Zdaniem przedsiębiorców to narazi wiele firm na upadek. Rząd odpowiada, że teraz priorytetem jest walka z inflacją i stara się ograniczać wydatki. 

Nowe obostrzenia w Polsce

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa rząd przedłużył obostrzenia z ostatnich miesięcy, oraz wprowadził także nowe ograniczenia, takie jak: 

- dodatkowy warunek zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny w przypadku, gdy mieszka się lub prowadzi się wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Warunkiem jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2, wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby, z którą się mieszka.

- ograniczenie limitów osób - z 50 proc. do 30 proc. - w m.in. restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych. Zaszczepieni nie wliczają się do limitu, jeśli przedsiębiorca weryfikuje certyfikaty covidowe.

- w przypadku lokali gastronomicznych odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra, chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej jednego metra, licząc od powierzchni stolika. Limit nie obejmuje osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

- obowiązek zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów i posiłków m.in. w kinach, klubach filmowych.

- obowiązek wykonania testu na Covid-19 przez osoby przybywające do Polski spoza strefy Schengen nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Osoba, która nie okaże negatywnego wyniku testu, będzie musiała odbyć, po przekroczeniu granicy Polski, obowiązkową kwarantannę.

- zakaz prowadzenia działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Rozporządzenie obostrzeniowe zostanie jednak znowelizowane - na Sylwestra kluby i dyskoteki będą otwarte.

Opracowanie: